Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

18 Eylül 2013, Çarşamba 16:45

İşyeri hekimliği yönetmeliğinin iptali istendi

2013 yılı başında Taslağı ortaya çıkan yeni işyeri hekimliği yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı açıklama ise şöyle:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa’nın TBMM’de görüşülmesinde de Türk Tabipleri Birliği çalışanların sağlıklarının korunması için işyeri hekimliği hizmetlerinin etkin biçimde sunulmasını sağlamak ve işyeri hekimlerinin özlük haklarını korumak için gerekli önerileri TBMM’ye sunmuştu.

Bu öneriler dikkate alınmaksızın, Meclis’teki sayısal çokluğa dayanılarak, etkin bir tartışma yürütülmeksizin çıkartılan Yasa halen Anayasa Mahkemesi önündedir.

Bu Yasa’ya dayanılarak 20 Temmuz’da çıkartılan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği ile ilgili olarak da hazırlık sürecinde Bakanlıkla yaklaşım ve önerilerimiz paylaşılmıştır. Ancak, sadece demokratik görüntü vermek adına yapılan toplantıda konuşulanların hiçbiri metne yansıtılmaksızın ilgili yönetmelik aynı şekilde yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelik bu haliyle işyeri hekimliğini bütünüyle taşeronlar eliyle verilen hizmete dönüştürmektedir. Ayrıca, işçi başına ayda 4 dakikada üç sayfa boyunca sıralanan görevlerin yapılması beklenmekte; eksik olduğunda ise işyeri hekimliği belgesinin iptaline varan yaptırımların uygulanabileceği düzenlenmektedir.

Pek çok açıdan hukuka aykırı olan Yönetmeliğin, işyeri hekimliği hizmetinin taşeron şirketten hizmet alımı suretiyle karşılanması, işyeri hekimliğini işverenin üstlenmesi, işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ve tam gün işyeri hekimi çalıştırılması gereken işçi sayıları, halk sağlığı uzmanlarına işyeri hekimliği ve eğiticilik belgesi verilmemesi, kamuda görevli hekimlerin kurumlarında işyeri hekimi olarak görevlendirilmelerinde ve tam gün tek hekim olarak vardiyalı işletmelerde çalışanların çalışma sürelerinin bölünememesine ilişkin kuralların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Alvimedica, dünya barışı için imza atıyor

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi’nde sözleşmenin niteliğini ve etkinliğini artırma çalışmalarına destek verecek olan Alvimedica, zirve kapsamında lansmanı yapılacak...

Kapat