Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

19 Temmuz 2013, Cuma 13:44

Yurtdışında kalacakların aile hekiminden kaydı silinecek

“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, altı aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına çıktıları belge ya da kaynaklarla tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtları silinecek. Bu kişilerin yurda kalıcı olarak döndükleri yine uygun belge veya kaynaklarla tespit edilmesi halinde bu, yönetmelikle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimine tekrar kayıtları yapılabilecek.

-Zorunluluk halinde, mesai saatleri dışında nöbet görevi verilebilecek

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esas” olduğu belirtilen yönetmeliğe göre, ihtiyaç ve zorunluluk halinde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilecek.

Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılacak ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamayacak.

Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenecek. İhtiyaç ve zaruret halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan onayı ile belirlenecek.

Bunun yanı sıra, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekanları ile teknik donanım bakımından 1 Ocak 2014 tarihine kadar, bu Yönetmelik ile getirilen asgari şartlara uygun hale getirilmek zorunda kalacak.

İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde yerleştirilecekler.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
“Güvensiz ürün” olan tıbbi cihazlar tespit edildi

Tıbbi cihazlara yönelik yapılan kontrollerde 563 ürün denetlendi. Bunlardan 12'si laboratuvar analizi neticesine göre uygunsuz bulunarak "güvensiz ürün" olarak tespit...

Kapat