Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

30 Nisan 2012, Pazartesi 20:32

Yeni Ticaret Kanunu’nun sektörel önemi YükselKarkınKüçük’ün toplantısında tartışıldı

Orijinal ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile hukuk müşavirleri, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun neler getirdiğini ve bu yeniliklere karşı nasıl hazırlıklı olunabileceğini tartışmak için, sektördeki birçok firmaya danışmanlık hizmeti veren YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı’nın toplantısında bir araya geldi.

26 Nisan’da Ortaköy Radisson Blu Otel’de gerçekleştirilen bu etkinlikte yaptığı konuşma ile yeni Kanun’un neler getirdiğini özetleyen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, özellikle sektörel anlamda önem taşıyan konuları ele aldı.

Dış denetim zorunluluğu 10 milyar Lira yük getirecek

Prof. Dr. Kendigelen, eski Kanun’da hiç yer almayan düzenlemeleri, şirketler hukukuna ilişkin yeni hükümleri, bağımsız dış denetim yükümlülüklerini, şirket ana sözleşmelerinde yapılması zorunlu ve ihtiyari olan değişiklikleri, faaliyet raporları ve internet sitelerinde bulundurulması gerekli bilgi ve açıklamaları, defter ve diğer kayıt tutma yükümlülüklerini ele aldı. Yeni Kanun’da dış denetim gerekliliğinin kapsam alanının gereğinden fazla genişletildiğini belirten Prof. Dr. Kendigelen, Bakanlığa Kanun’la tanınmış olan ve şirketin feshine kadar uzanabilen “ultra vires” (firmanın faaliyet alanı dışında işlem yapması) denetim yetkisini “Demokles’in kılıcı”na benzeterek, bu yetkinin yeniden düzenlemesinin gerektiğini ifade etti. Yeni Kanun’la birlikte artık bir şirketin neredeyse hiç kırtasiyeye ihtiyaç duyulmada, tamamen dijital ortamda kurulabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kendigelen, bununla birlikte, getirilen dış denetim zorunluluğu gibi yenilikler nedeniyle ülke ekonomisinin sırtına toplamda 10 milyar Lira’yı bulabilecek bir yük bindirildiğine dikkat çekti.

Yeni Ticaret Kanunu'nun sektörel önemi YükselKarkınKüçük'ün toplantısında tartışıldı

KOBİ’lere yapılacak ödemeler için en fazla 60 gün vade

Toplantıda, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe sıklıkla görülen acentelik ve distribütörlük ilişkileri hakkında da tartışmalar yapıldı ve portföy tazminatı, rekabet yasağı ve mal/hizmet tedarikçileriyle yapılacak sözleşmelerde dikkate alınması gereken yasal sınırlamalar üzerinde duruldu. Prof. Dr. Kendigelen yeni Kanun’un KOBİ’ler ya da tarımsal üreticilere yapılacak ödemeler için en fazla 60 gün vadeye izin verdiğine işaret ederek, bu tip tedarikçiler ile yapılacak sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti.

Mal fazlası haksız rekabet

Diğer birçok sektör gibi sağlık sektöründe de büyük önem arz eden haksız rekabet düzenlemeleri, toplantıda en çok tartışılan konulardan birisini oluşturdu. Yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Kendigelen, saldırgan satış yöntemleri ve tedarik fiyatı altında satış gibi durumların Kanun’da örnekleriyle ele alındığını ifade ederek, mal fazlası sunumu ile yapılan rekabetin bu tanımlamalar altında değerlendirilebileceği yorumunu yaptı.

Av. Murat Karkın: Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum için hala zaman var

Uyum için hala zaman var

Katılımcıların sorular yönelttiği etkinliğin sonunda YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı’nın yönetici ortaklarından Avukat Murat Karkın, tartışılan konuların genel bir özetini yaparken, yeni Kanun’da 500’den fazla maddenin değiştiğine dikkat çekti. Kanun’un muhtelif hükümlerinin farklı tarihlerde yürürlüğe gireceğine ve uygulama esaslarını gösterecek ikincil mevzuatın yayınlanacağını ifade eden Av. Karkın, şirketlerin önümüzdeki geçiş döneminde yeni yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için zamanlarının bulunduğunu belirtti.

Fikri Mülkiyet ve Teknoloji Grubu’nun Yöneticisi Ortak Avukat Gökhan Gökçe de, Büronun çözüm ortağı olarak müvekkillerine artı değer sunmak maksadıyla düzenlediği bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında önem kazanacak konulardan bir diğeri olan şirket yöneticilerinin (yönetim kurulu üyeleri, müdürler) hukuki ve cezai sorumlulukları hususunu değerlendirmek üzere 11 Haziran 2012 tarihinde Four Seasons Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek etkinliğin duyurusunu yaptı.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Dünyagöz 2012’de 50 bin yabancı hastaya ulaşmayı hedefliyor

Dünyagöz Hastaneleri İcra Kurulu Üyesi Selin Yıldırım Peker, Dünyagöz'ün yılda 30 bin yabancı hastayı tedavi ettiğini, 2012'de ise bu rakamın...

Kapat