Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

8 Mayıs 2009, Cuma 17:20

Tüm sağlık kuruluşları hekim seçme logosu asacak

Geçtiğimiz iki ay boyunca Sağlık Bakanlığı cephesinde farklı konularda önemli genelgeler yayımlandı. Bunların ilki hekim seçme hakkına yönelik genelge, diğeri ise “Eczane çağrıştıran ibarelerin kullanımı” konulu genelgeydi. Her iki genelgenin ayrıntıları ve diğer önemli gelişmeler şöyle:
 
1. 23.03.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/19 sayılı ve “Sağlık Yatırımları” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile yataklı tedavi kurumları bünyesinde yapılması planlanan fiziki değişiklik, düzenleme, tadilat, onarım ve her türlü yeni yapılaşmalar ile ilgili olan taleplere ilişkin başvurular için öncelikle ihtiyaç gerekçesini belgeleyen gerekçe raporu ve yapımı planlanan birimlere ait ihtiyaç programının hazırlanarak ilgili kurum baştabipliğinin teklifi, Sağlık Müdürlüğü’nün uygun görüşü ve vilayet onayı ile Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve değerlendirmesine sunulması gerektiği duyurulmuştur.
 
2. 23.03.2009 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/20 sayılı ve “Diş Protez Laboratuvarları” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
3. 23.03.2009 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/21 sayılı ve “Hasta Hakları Uygulaması” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile en temel hasta haklarından olan hekim seçme hakkı uygulamasının 17.10.2007 tarih ve 9379 sayılı “Sağlık Hizmet Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekim Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” kapsamında sürdürülmekte olduğu, 2009 yılı sonuna kadar bütün sağlık kuruluşlarının hekim seçme uygulaması kapsamındaki düzenlemeleri yaparak hekim seçme logosunu kurumlarına asmaları gerektiği duyurulmuştur.
 
4. 24.03.2009 tarihinde, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından hâlihazırda onaylanan “GMP (İyi İmalat Uygulamaları) Sertifikası”, “GMP ve Serbest Satış Sertifikası”, “Üretim Lisansı” ve “Farmasötik Ürün Sertifika”larının, üretim yerinin son denetiminden itibaren 2 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmesi gerekmekte olduğu duyurulmuştur.
 
5. 25.03.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/51 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (EK-2/D) bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
6. 30.03.2009 tarihinde SGK tarafından Medula Kullanım Kılavuzu v.3 yayımlanmıştır.
 
7. 02.04.2009 tarihinde İEGM tarafından “Kaybolan/Çalıntı reçeteler (kırmızı, mor, yeşil, turuncu)” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
8. 02.04.2009 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/54 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7, 5-1(e) ve 5-1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
9. 03.04.2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmi Gazete’de 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 
10. 06.04.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/25 sayılı ve “İlaç Firmaları Temsilcileri” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Genelge ile sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda etkin, kaliteli, süratli, zamanında ve bekletilmeksizin verilmesi için ilaç firmaları temsilcileri tarafından sağlık kurum ve kuruluşları içerisinde yapılacak ilaç tanıtımlarının mesai saatleri dışında gerçekleştirilmesi gerektiği duyurulmuştur.
 
11. 07.04.2009 tarihinde İEGM tarafından 026075 sayılı ve “Eczane çağrıştıran ibarelerin kullanımı” konulu bir Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge’de “Eczane” ifadesinin, eczacılık fakültesi diplomasını haiz ve Valilik/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılmasına izin verilen ve onaylanarak eczacı adına düzenlenen eczane ruhsatnamesi ile 6197 sayılı Kanun gereğince faaliyet gösteren işyerleri için kullanılan bir ifade olduğu, bu koşulları taşımayan herhangi bir işyerinin unvanında “Eczane” ve/veya eczane ifadesinin farklı dillerde karşılığı olan “Pharmacy”, “Farmacia”, “Drugstore”, “Apotheke”, “Aptheka”, “Chemist’s shop” ve benzeri ibareler ile eczane çağrışımı yapan “Bitki Eczanesi”, “Yeşil Eczane” ve benzeri ifadelerin kullanılmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmekte olduğu duyurulmuştur.
 
12. 08.04.2009 tarihinde İEGM tarafından karekod okuyuculara ilişkin bir duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuru ile bazı barkod okuyucu tedarikçilerinin, kendi ürünleri için “İTS Onaylı, Sağlık Bakanlığı Onaylı” benzeri ibareler kullandıklarının görülmekte olduğu, ancak İEGM ya da Sağlık Bakanlığı tarafından karekod okuyucular için herhangi bir onay verilmediği duyurulmuştur.
 
13. 09.04.2009 tarihinde İEGM tarafından “Kontrole Tabi İlaçlar” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
14. 09.04.2009 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/58 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1(j) Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
15. 10.04.2009 tarihinde İEGM tarafından Etik Kurul kurulması planlanan iller listesi yayımlanmıştır.
 
16.1 6.04.2009 tarihinde İEGM tarafından kırmızı reçete uyarıları hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.
 
17. 16.04.2009 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/63 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlanmıştır.
 
18. 22.04.2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. 
 
Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu

SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Etik Kurul başvuru belgeleri belli oldu

TTB, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik'in birçok maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtı.

Kapat