Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

8 Mayıs 2009, Cuma 17:00

Etik Kurul başvuru belgeleri belli oldu

Şubat ayında Ankara hayli yoğun günler yaşadı. Bu yoğunluk arasında dikkati çeken bir olay da, ülkemizde klinik araştırmaların önünü açan yönetmelikte bazı maddeler konusunda yapılan girişimler kapsamında Türk Tabipleri Birliği’nin Danıştay’da dava açması oldu. Geçtiğimiz ay yaşanan diğer gelişmeler ve yayımlanan genelgelere ilişkin özet ise şöyle:
 
1. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM), Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik uyarınca Etik Kurul Kurmak Amacıyla Yapılacak Başvuru İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler’i ilan etti.
2. TTB tarafından Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’in birçok maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açıldı.
3. 24.02.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/32 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.
4. 23.02.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/13 sayılı ve “Diyaliz Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi” konulu Genelge yayımlandı.
5. 24.02.2009 tarihinde SGK tarafından yatarak tedavilerde SUT eki EK-8 Listesi 701.580-701.730 kod numaralarında yer alan işlemlerin, günde bir taneden fazla faturalandırılamayacağı hususunda bir duyuru ve “Hastane ve Eczane Provizyon İşlemleri” konulu bir duyuru yayımlandı.
6. 26.02.2009 tarihinde SGK tarafından yapılan duyuruda, anti-hipertansiflerin yalın ve diüretiklerle kombine formlarının aynı eşdeğer gruplamasında yer almasının, hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar için ödeme çerçevesinin belirlenmesine yönelik olduğu; SGK ile sözleşmeli eczanelerce hastaya hekim tarafından reçeteye monoterapi ya da kombinasyon tedavisi olarak yazılan form üzerinden ilacın verilmesi gerektiği duyuruldu.
7. 27.02.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 220 sayılı ve “Tedavi Yardımı” konulu Genelge yayımlandı.
8. 03.03.2009 tarihinde SGK tarafından uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “yatarak tedavide kullanılan vücut içi protez ve iyileştirme araç ve gereçleri ile yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan ameliyatlarda kullanılan malzemeler de dâhil olmak üzere yapılan işlemlerin hepsinin (SUT’ta belirtilen istisnalar hariç) hayati önemi haizdir kapsamında değerlendirilmesi” gerektiği hususu duyuruldu.
9. 03.03.2009 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/34 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.
10. 06.03.2009 tarihinde SGK tarafından Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve beşeri tıbbi ürünlerin Tebliğ eki bedeli ödenecekler listesine dâhil edilmesine yönelik başvurunun sunumu sırasında sunulacak dosya hakkında Kılavuz duyuruldu.
11. 06.03.2009 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı tarafından 2009/39 sayılı ve “Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri” konulu Genelge yayımlandı.
12. 06.03.2009 tarihinde, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı tarafından 2009/40 sayılı ve “2008 SUT uygulamaları” konulu Genelge yayımlandı.
13. 06.03.2009 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından 2009/41 sayılı ve “Yurtdışı Tedavi İşlemleri” konulu Genelge yayımlandı.
14. 10.03.2009 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/43 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.
15. 11.03.2009 tarihli ve 27116 sayılı Resmi Gazete’de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
16. 11.03.2009 tarihli ve 27116 sayılı Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
17. 11.03.2009 tarihli ve 27116 sayılı Resmi Gazete’de Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
18. 12.03.2009 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 2009/44 sayılı ve “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelge yayımlandı.
19. 16.03. 2009 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/45 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7’nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu Genelge yayımlandı.
20. 16.03.2009 tarihinde İEGM tarafından KÜB ve Kullanma Talimatları’na ilişkin olarak İEGM’nin farklı şubelerinde işlem görmekte olan başvurular arasında zaman zaman ortaya çıkan farklı değerlendirmeleri gidermek amacıyla yapılan toplantılar sonucu tespit edilen konular ve bu konuların değerlendirilmesi sırasında izlenecek yöntemin belirtildiği Genelge yayımlandı.
21. 17.03.2009 tarihinde SGK tarafından Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı yayımlandı.
22. 18.03.2009 tarihinde SGK tarafından Ödeme Komisyonu’na yapılacak başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerine dair bir duyuru yayımlandı.
23. 20.03.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 3412 sayılı ve “Tedavi Yardımı” konulu Genelge yayımlandı.
 
Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu
 

SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Wyeth, pnömokok aşısı için ABD’de ruhsat başvurusunu yaptı

Wyeth'in ABD'de ruhsat başvurusunu yaptığı 13-valan konjuge pnömokok aşısı, bebek ve çocuklarda pnömokok hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Kapat