Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

26 Ağustos 2011, Cuma 19:22

TTB bir basın toplantısı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı’nın yapısını değiştiren KHK’yı eleştirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tümüyle değiştiren ve geçtiğimiz dönem TBMM’nin gündeminde bulunan Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı’nı da içeren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ilgili olarak dün (25 Ağustos 2011) bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Ersöz’ün katıldığı basın toplantısında, söz konusu kararnamenin sağlık alanında ne gibi değişikliklere yol açacağı aktarıldı. Kararnamenin “gayrı ciddi, baştan savma ve özensiz” olduğu belirtildi. Bu kadar kapsamlı ve önemli bir düzenlemenin “kamuoyundan bile gizlenerek, yangından mal kaçırır gibi” çıkarılmaya çalışıldığı ifade edilerek tepki gösterildi.

Toplantı sonrasında aşağıda yer verilen basın açıklaması yapıldı;

“İleri demokrasiye” geçilen ülkemizde Sağlık Bakanlığı gibi önemli bir kurumu ve sağlık hizmet sunumunu ilgilendiren bir düzenlemenin çıkarılış biçiminin de buna uygun olması beklenir. Buna dair önemli bir örnek geçtiğimiz hafta içerisinde basına yansıdı. Az sayıda yazılı basında yer alan ve düzenlemenin kapsamını da içeren haberler nedeniyle Türk Tabipleri Birliği de konuya doğal olarak ilgi gösterdi ve Bakanlık’tan hızla taslak metni 17 Ağustos 2011 tarihinde istedi.

Henüz Bakanlık’tan bir metin ulaşmamakla birlikte biri “el altından edinilen” diğeri ise bir basın organında yer alan ve “Bakanlığın sır gibi sakladığı”, “iki aydan beri üzerinde çalıştığı”, “Başbakanlığa gönderildiği” bilgileriyle yayımlanan iki ayrı metne ulaşmış durumdayız.

İlki 41 diğeri 43 sayfa olan, yine ilki 1., 2., 3., tekrar 2. ve sonra (4, 5 yok) 6. kısım diğeri (Başbakanlığa gönderildiği söylenen ve sır gibi saklanan) 1., 2., 3., 4. ve 5. kısımdan oluşan ama kısım altlarında 6. bölümden 8. bölüme geçen (7. bölüm yok), iki tane 5. bölüm olan bir metin.

Anlaşıldığı kadarıyla Kanun Hükmünde Kararname TAHMİNEN VE KESİN OLARAK(!)

  • 5-6 kısımdan ve kısım altları da 2, 4, 6 ya da 8 bölümden oluşan,
  • Kimi bölümleri iki kez iki ayrı başlıkta yazılan,
  • 41 ile 43 sayfa civarında Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını düzenleyen,
  • Bu arada Kamu Hastane Birlikleri gibi önemli ve geçen Meclis döneminde yasa tasarısı olan bir düzenlemeyi de içeren,
  • Öyle de olsa böyle de olsa kararnameyi yürürlüğe koyma niyeti olduğu için tartışılmasına gerek görülmeyen bir anlayışın hazırladığı bir “belge” ile karşı karşıyayız.

Bu “belge” önemlidir:

  1. (eğer doğruysa) Çok önemli bir düzenleme mecliste tartışılmadan geçirilmek istenmektedir. Bu demokrasinin düzeyine işaret eder.
  2. Düzenleme hakkında ilgili kamuoyunun bile bilgisi yoktur. Bu şeffaflığa, katılıma işaret eder.
  3. Her iki metin de gayrı ciddi, baştan savma ya da özensizdir ve bütün duyumlar bu metinlerin Başbakanlıkta olduğunu söylemektedir. Bu ciddiyete işaret eder.
  4. Bu kadar acele edilmesi “yangından mal kaçırmayı” ve kimin malının kimden kaçırıldığını düşündürür. Bu iradenin teslim edildiğine işaret eder.

Uzatmak mümkündür ve içeriğe dair duyduğumuz endişeyi paylaşmak –elbette- gereklidir ama tüm bunlardan önce hala bu ülkede padişahlığa ya da benzer bir rejime geçilmediğine dair bir işarete gerek vardır.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Yönetmeliğin yayınlanması ile beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımda yeni döneme girildi

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Kapat