Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

26 Ağustos 2011, Cuma 19:54

“Tam gün” yayınlanan kanun hükmünde kararname ile geri geldi

Resmi Gazete’de bugün (26 Ağustos 2011) yayımlanan “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, doktorların mesai saatleri dışında sağlık kuruluşlarında ya da muayenehanelerinde çalışmaları ile ilgili kısıtlayıcı maddeler içeriyor.

Kararname’de;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesai dışında muayenehane açarak ya da bir kuruluşta çalışarak meslek icra etmeleri yasaklanmıştır.
  2. Çalışma yasaklarının istisnaları ise özel olarak izin verilen durumlardır. Bunlar;
    • Kurum tabiplikleri ile mahalli idarelerde çalışan hekimler 1219 Sayılı Yasanın 12. Maddesindeki özel düzenleme nedeniyle işyeri hekimliği yapmaya devam edebilecektir.
    • Üniversitelerde öğretim üyesi olanlar, üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen faaliyetlerde bulunmamak ve hiçbir biçimde ek ödeme almamak kaydı ile mesai sonrası sağlık kuruluşlarında ya da muayenehanelerinde çalışabilecektir.
    • GATA öğretim üyeleri de diğer öğretim üyeleri gibi hasta muayenesi ve tedavisi yapmamak ve ilgili yasalar uyarınca ödenen tazminat ve ek ödemelerden yararlanmamak kaydı ile mesai sonrası meslek icra edebilecektir. GATA dışında çalışan TSK personeli hekimler hiçbir biçimde mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra edemeyecektir.

ifadelerine yer veriliyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi internet sitesi üzerinde yer verdiği konuya ilişkin haberinde, KHK çıkarılmasına ilişkin yetki yasasında getirilen çalışma sınırlamalarının dayanağının olmadığını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından Anayasaya evrensel hukuk ilkelerine aykırı bulunan yasakların hukuki dayanağı olmadan KHK ile getirildiğini ifade eden TTB, halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmediğinin, yasakların derhal yürürlüğe gireceğinin altını çiziyor.

Kanun hükmünde kararnamenin tam metnine Resmi Gazete üzerinden ulaşabilirsiniz.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
TTB bir basın toplantısı düzenleyerek Sağlık Bakanlığı’nın yapısını değiştiren KHK’yı eleştirdi

TTB, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"yi düzenlediği basın toplantısı ile eleştirdi.

Kapat