Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

12 Temmuz 2013, Cuma 09:33

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin denetimi ve uyması gereken kurallarla ilgili yeni düzenlemelere gitti. Bu kapsamda bakanlık, hastanelerin genel sağlık sigortası dışındaki muayene parası hariç hastadan ilave ücret alamayacağını bildirdi. Ek ücret alındığının tespit edilmesi halinde ise hastanenin hasta kabulünün ilk etapta 3 gün süreyle durdurulacağı kaydedildi. Ayrıca özel hastanelerin acil tıbbi müdahaleleri her şart altında yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde hastanelerin, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılmasının zorunlu olduğu aktarılırken, “Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz” denildi.

EK ÜCRETE SON VERİLDİ

Hastalardan sigorta haricinde ilave ücret alınması halinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, 3 gün süreyle valilikçe durdurulacak. Hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması ve ruhsatın geri alınması söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılacak. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulacak. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamayacak.

KAMU VE ÖZEL HASTANELERE BİRLİKTE CİHAZ ALINACAK

Bakanlık illerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarına alacağı tıbbi cihazlara özel hastane ihtiyaçlarını da dahil edecek. Yeni planlamanın gerekçeleri şöyle açıklandı: “Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması. Sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması. Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması. Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.”

ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞMA FIRSATI

Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi doktorlara da yeni haklar getirildi. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan doktorlar hariç olmak üzere, yurtdışında en az 2 yıl süreyle çalışan doktorlar, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede planlama dışında istihdam edilebilecek. Böylece yurtdışında çalışmış doktorlara özel hastanede çalışma fırsatı sunuldu.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

Uzman doktor kadro sayısı 15 ve üzerinde olan özel hastanelere, sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde muayenehane ve kontrol birimi açma hakkı tanındı.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Sağlık Bakanlığı’ndan “Gezi Olayları” broşürü

Olayların başlangıcından itibaren gelişmelere yer verilen broşürde, ambulanslarla İstanbul'da 535, Türkiye genelinde bin 223 kişinin hastanelere taşındığı belirtildi - 434...

Kapat