Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

17 Şubat 2012, Cuma 14:31

Sağlık Bakalığı’ndan Mediator (benfluorex) adlı ürünle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM), ulusal basında Mediator (benfluorex) adlı zayıflama ilacı ile ilgili olarak yer alan bazı haberlerin ardından, kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın duyurusu yayımladı.

Duyuruda, 11.02.2012 tarihli gazetelerde “tüm dünyada yasaklanan Mediator adlı ilacın Türkiye’de de zayıflamak isteyen ve diyabet hastası binlerce kisi tarafından kullanıldıgı ve Avrupa’da yasaklandıktan sonra Türkiye’de iki yıl boyunca satıldıgı” bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Mediator adlı ilacın Türkiye’de 17.06.1996 tarihinde “diyeti tamamlayıcı olarak hiperlipidemide ve asemptomatik diyabeti olan fazla kilolu hastalarda kullanılmak üzere” ruhsatlandırıldığının belirtildiği duyuruda, ruhsatlandırma aşmasının sonlarında başlayan güvenlilik tartışmalarının sonuçlanmasının uzaması sebebiyle Mediator adlı ilacın ülkemizde piyasaya hiç verilmediğinin altı çizildi. Kalp kapak hastalığı ve pulmoner arteriyel hipertansiyon riski nedeniyle ilacın ruhsatının Türkiye’de 01.02.2011 tarihinde iptal edildiğine vurgu yapıldı.

İEGM, kurum bünyesinde yer alan Türkiye Farmakovijilans Merkezi’nin (TÜFAM), ruhsatlı ilaçların kullanımları sırasında meydana gelen advers etkileri toplamakta, değerlendirmekte ve ayrıca ilaçların güvenli kullanımına yönelik tedbirleri almak üzere dünyadaki gelişmeleri izlemekte olduğunu ifade etti.

İEGM duyurusunda,

“Sonuç olarak, söz konusu ilaç Türkiye’de piyasaya verilmemiştir ve hasta güvenliği açısından hiçbir sorun yaşanmamıştır.”

ifadelerine yer verildi.

İEGM tarafından yayımlanan duyurunun tam metnine kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz [PDF: 32,5 KB].

* Haberin fotoğrafı: DES@flickr.


SİZ DE YORUM YAPIN