Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

17 Ağustos 2011, Çarşamba 19:05

Prostat kanseri ile ilişkili beş farklı gen tespit edildi

ABD ve İsveç’ten bir grup araştırmacı yaptıkları çalışma ile erkeklerde görülen en agresif ve ölümcül prostat kanseri formlarının diagnozunda kullanılabilecek beş farklı genetik belirteç tespit ettiler.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention adlı dergide yayınlanan çalışmada araştırmacılar, ABD’de yaşayan 1309 hastadan elde edilen DNA örneklerinde tümör progresyonu ile ilişkili olabilecek gen varyantları aramışlar. 156 aday gen üzerinde bulunan 937 tek nükleotit polimorfizminin (single nucleotide polymorphism; SNP) genotipini çıkaran araştırmacılar, bu SNP’lerden 22’sinin prostat kanser spesifik mortalite (prostate cancer-specific mortality; PCSM) ile ilişkili olduğunu belirlemişler (P ≤ 0.01, FDR ≤ 0.70). Daha sonra, İsveç’te yaşayan 2900 prostat kanseri hastaya ait DNA örneklerinde bu 22 varyantın varlığı araştırılmış. Çalışma sonucunda, ortalama 6,5 yıl boyunca takip edilen İsveç’li hastalarda bu 22 SNP’den 5’inin PCSM ile ilişkili olduğu tespit edilmiş (P ≤ 0.05). Araştırmacılar bu varyantların;

  • doku büyümesi, enflamasyon, damar gelişimi ve kemik densitesi ile ilişkili bir leptin reseptör geni olan LEPR;
  • sirkadyan ritimleri ile ilişkili bir gen olan CRY1 (Sitokrom 1);
  • programlanmış hücre ölümü, enflamasyon, hızlı hücre çoğalması ile ilişkili bir gen olan RNASEL;
  • tümör büyümesi, damar gelişimi, kanser hücresi migrasyonu ile ilişkilendirilen bir gen olan IL4 (İnterlökin 4);
  • ve hücre iletişimi ile ilişkili br gen olan ARVCF

olduğunu belirtiyorlar.

Agence France-Presse’in (AFP) haberinde, prostat kanserinin ılımlı formları ile agresif formlar arasındaki belirsizliğin mevcut tanı yöntemleri ile hastalığın erken safhalarında ortaya konamıyor oluşunun kimi hastaların beklide yıllar boyunca progresyon göstermeyecek hastalıkları için gereksiz tedavilere tabi tutulmalarına neden olabildiği vurgulanıyor. Yine bu nedenle, kimi hastalarda da erken alınmayan önlemlerin ölümcül sonuçlar doğurabildiğinin altı çiziliyor.

AFP’ye göre araştırmacılar yayınlarında, tespit edilen bu beş belirtecin hepsine sahip olan hastaların prosat kanseri nedeni ile hayatlarını yitirme risklerinin, iki ya da daha azına sahip hastalara oranla, yüzde 50 daha fazla olduğunu bertiyorlar. Araştırmacılara göre hastanın taşıdığı SNP genetik varyant sayısı ile birlikte hastanın prostat kanseri nedeni ile yaşamını yitirme riski de artıyor.

* Haberin fotoğrafı: gravitywave@flickr


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
ASAM: Bağımlılık sadece bir davranış problemi değil, kronik bir beyin hastalığı

ASAM'a göre, 80'in üzerinde uzmana danışılarak yeniden tanımlanan "bağımlılık", ödül, motivasyon, hafıza ve iletişimle ilişkili kronik bir beyin rahatsızlığı olarak...

Kapat