Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

26 Mayıs 2011, Perşembe 19:41

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yaz dönemiyle birlikte, Ankara’nın sağlık ve ilaç mevzuatı gündemi kısa süreli bir durulma dönemine girdi. Buna rağmen yeni yönetmeliklerin yayımına devam ediliyor. Geçtiğimiz iki ayın özetini sunuyoruz.

 • 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete’de Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 30.04.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından 2010/5 sayılı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası EC Sertifikası Geçerlilik Süresi Biten Ürünler/Cihazlar hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.
 • 05.05.2010 tarih ve 27572 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2010/34) yayımlanmıştır.
 • 08.05.2010 tarih ve 27575 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2010/33) yayımlanmıştır.
 • 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 12.05.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/63 sayı ve “Danıştay kararı” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Genelgede Türk Tabipler Birliği tarafından SGK aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay 10. Dairesi’nin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği ve bu karar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 • 20.05.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/64 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler duyurulmuştur.
 • 22.05.2010 tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 23.05.2010 tarih ve 27589 sayılı Resmi Gazete’de Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 24.05.2010 tarih ve 27590 sayılı Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 24.05.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2010/4 sayılı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kayıt/Bildirim Yapılacak/Yapılmayacak Ürünlerle İlgili Örnekler konulu bir duyuru yayımlamıştır.
 • 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır.
 • 26.05.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/69 sayılı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler duyurulmuştur.
 • 31.05.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından karekod uygulamasına ilişkin olarak 2010/39 sayılı genelge yayımlanmıştır.
 • 01.06.2010 tarih ve 27598 sayılı Resmi Gazete’de Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar yayımlanmıştır.
 • 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete’de Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
 • 03.06.2010 tarih ve 27600 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 • 03.06.2010 ve 09.06.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2010/70 ve 2010/72 sayılı “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.j Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu iki adet genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler duyurulmuştur.
 • 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. n 11.06.2010 tarih ve 27608 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Altı Nokta Körler Derneği, Jotun Boya birlikte çok renkli ve nitelikli bir projeye imza attı

Altı Nokta Körler Derneği ve Jotun Boya birlikte giriştikleri proje ile görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırılmayı amaçlıyor.

Kapat