Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

2 Nisan 2014, Çarşamba 13:38

Kişi başı ilaç harcaması 105 dolar

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Türkiye’de kişi başına ilaç harcamasının 105 dolar civarında olduğu açıkladı.

Dünya genelinde kişi başı ilaç harcamalarının Japonya’da 651,6dolar, ABD’de 995 dolar, Kanada’da 751,5 dolar, Almanya’da 632,6 dolar ve Fransa’da 641,1 dolar olduğunu bildiren TEB’den yapılan açıklamada, “Hatta derin bir ekonomik krizle boğuşan komşumuz Yunanistan’da bile toplam sağlık harcamalarını GSYİH içindeki payı yüzde 9,1, kişi başına ilaç harcaması 673,4 dolardır. Kişi başına düşen ilaç harcamaları bakımından OECD ortalaması ise 497 dolardır. Bu bakımdan da Türkiye OECD ortalamasının bir hayli altındadır.” denildi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, ‘İlaçta Tasarruf Sağlığımızdan Tasarruf Demektir’ başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık ve ilaç harcamalarının son yıllarda ülkemizde de ana gündem maddelerinden biri haline geldiği belirtilen açıklama da, “Nitekim geçtiğimiz hafta basına Türkiye’de 2013 yılında kişi başı 23,21 kutu ilaç tüketildiği, bu ilaçlar için kişi başı yaklaşık 105,2 dolar harcama yapıldığı haberleri yansımıştır.” denildi.

Sağlık harcamalarının sadece Türkiye’de değil tüm Dünyada kamu otoritelerinin gündemlerinde önemli bir yer işgal ettiği kaydedilen açıklama da, “Hem sağlığın özelleştirilmesi yönündeki politik tercihler hem de küresel ekonominin bütçe üzerinde yarattığı baskı sağlık harcamalarını tasarruf tedbirlerinin odağı haline sokmuştur. Ülkemizde de artan sağlık harcamalarını kontrol altına almak gerekçesiyle giderek daha sert tasarruf tedbirlerine başvurulmaktadır. Ezberci bir bakış açısıyla tasarruf tedbirleri adına ilk akla gelen ise ne yazık ki ilaç harcamaları olmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN İLAÇ HARCAMALARI OECD ORTAMASI 497 DOLAR

Bütün kamu kurumlarının sağlık harcamaları içinde, ayakta ve yatarak sunulan tedavi hizmetleri dâhil olmak üzere tedavi giderlerinin payının en yüksek olduğu ifade edilen açıklama da, “Oysa sağlık harcamaları analiz edildiğinde Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından bu yana yıllar içerisinde tedavi harcamaları sürekli artmış ve son 4 yılda dikkat çekici şekilde ilaç harcamalarındaki artışın önüne geçmiştir. 2012’de tedavi harcamaları 29 milyar 206 milyon lira iken ilaç harcaması 14 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise toplam sağlık harcaması içine ilaç harcamasının payı yüzde 31 iken tedavi harcamaları yüzde 67’dir. 2013’te ise 49 milyar 806 milyon lira sağlık harcamasının 33 milyar 531 TL’si tedavi harcamaları iken 15 milyar 570 milyon TL’dir. Diğer yandan Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde kişi başına sağlık ve ilaç harcamaları tutarı acısından hala son sıralarda yer alan ülkelerden birisi olduğu gözlerden kaçmamalıdır. GSYİH (Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla) içindeki payına bakıldığında Türkiye’de oran yüzde 5,4’dür. Oysa ABD’de yüzde 17,7, Fransa’da yüzde 11,6, İngiltere’de yüzde 9,4, İspanya’da yüzde 9,3, İsrail’de yüzde 7,7’dir. OECD ortalaması ise yüzde 9,2’dir. OECD ülkelerinde kişi başına sağlık harcaması ortalama 3 bin 324 dolar iken, Türkiye’de 981 dolardır.” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de kişi başına ilaç harcamasının 105 dolar civarında olduğu bu rakamın Japonya’da 651,6 Dolar, ABD’de 995 Dolar, Kanada’da 751,5 Dolar, Almanya’da 632,6 Dolar ve Fransa’da 641,1 Dolar olduğu hatırlatılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: “Hatta derin bir ekonomik krizle boğuşan komşumuz Yunanistan’da bile toplam sağlık harcamalarını GSYİH içindeki payı % 9,1, kişi başına ilaç harcaması 673,4 Dolardır. Kişi başına düşen ilaç harcamaları bakımından OECD ortalaması ise 497 Dolardır. Bu bakımdan da Türkiye OECD ortalamasının bir hayli altındadır. Cepten sağlık harcamaları ise TÜİK verilerine göre 87 dolardır. Sağlık ve ilaç harcamalarının OECD ortalamasının altında olmasına karşın kişi başına hekime müracaat sayısı OECD ortalaması olan 6,6 oranının üstünde; 8,2’dir. Söz konusu oran Belçika’da 7,4, İtalya’da 7, Avustralya’da 6,7, İngiltere’de 5, Yunanistan’da 4’dür. Ancak ülkemizde birinci basamak sağlık kuruluşlarına müracaat sayısı halen kişi başına yılda 3.1’dir. Bunlar da yüzde 1’in altında bir üst basamağa sevk etmektedir.”

TÜRKİYE ŞU ANDA AVRUPA ÜLKELERİNİN EN UCUZ İLACINI BULUNDURMAKTA

Türkiye’de hekime ulaşım sıklığının arttığı ve OECD ortalamasının üzerine çıktığı vurgulanan açıklama da, “Ancak hastalar halen birinci basamağı etkin kullanmamakta, ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlara gitmeyi tercih etmektedir. Bu da tedavi maliyetlerini artırmaktadır. Sağlığa ayrılan payın görece düşük olduğu bir ülke olan Türkiye’de ilaca ayrılan payı bunun belirli bir yüzdesini geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışınca ilaç fiyatları sürekli baskılanmakta, Türkiye şu anda Avrupa ülkelerinin en ucuz ilacını bulundurmaktadır. Yine ilaç harcamalarının kamu kurumları üzerindeki baskısını azaltmak için cepten harcamalar sürekli artırılmaktadır. Bu rakamın ilaca erişimde eşitlik ilkesini bozacak şekilde büyümesinden, toplum sağlığının bozulmasından endişe etmemiz gerekir. Sağlık harcamalarındaki azalmaya rağmen hizmete erişimin kolaylaşmış olması sağlık hizmetlerinde memnuniyet artışına neden olmaktadır. Söz konusu memnuniyet artışı; ücretleri düşürülen sağlık işgücünün performans kriterlerine göre daha uzun süreler çalıştırılması ve sağlıkta işgücü maliyetlerini azaltan taşeronlaşma pahasına gerçekleşmektedir.” denildi.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
SGK resmi tatilde poliklinik hizmetini kaldırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının dini ve milli bayramları da kapsayan resmi tatiller ile pazar günleri SGK’lı...

Kapat