Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

29 Nisan 2009, Çarşamba 14:52

İşsizliğe bağlı ruhsal sorunlar ikiye katlanıyor

 

Türkiye Psikiyatri Derneği adına açıklama yapan Genel Başkan Dr. Şeref Özer, Aralık ayından bu yana yaşanan krizin ortaya çıkardığı işsizliğin yaratacağı ruhsal sorunlar ile ilgili olarak yayınladıkları basın bültenleri, basın açıklamalar ve basın toplantıları aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’nı ve ilgili tüm kurumları uyarmış ve uyarmayı sürdürmekteyiz. Tüm uyarılarımıza karşın bugüne dek ilgili kurumlardan bu yönde bir girişim olmadığını üzülerek görüyoruz. Tüm önerilerimiz ve açıklamalarımız göz ardı edildiği, sesimize kulak verilmediği izlenimi edinmiş durumdayız. Ruhsal sorunların giderek artması, hem iş bulma umudunun kaybı hem de işini kaybetmeye ilişkin kaygı, bunun kaynaklarına yönelen öfkenin uygun olmayan biçimlerde ifade edilmesi, toplumsal tavırların ortaya çıkması riskini artıracaktır. diye belirtti. Dr. Özer, “Sorunların daha acı sonuçlara yol açmadan çözülmesine adım atmak daha önce de vurguladığımız önerilerin gecikmeden yaşama geçirilmesi ile başlayacaktır. Kapitalizmin yaşadığı bu finansal krizin yaratıcısı olan sermayenin değil, bu krizin mağduru olan çalışanların, üretenlerin, işini kaybedenlerin, halkın gereksinimlerini karşılayan, sıkıntılarını ortadan kaldıran çözümlere imza atılmalıdır” diye açıklamada bulundu.
 
Dernek yöneticileri, aşağıdaki çözüm önerilerini yinelediklerini belirttiler;
 
1.      İşsizlik ve yoksullukla mücadelede ciddi ve etkili politikalar geliştirilmeli ve hızla yaşama geçirilmelidir. 
2.      İssizlik yardımının miktarı artırılmalıdır, kapsamı genişletilmeli ve süresi uzatılmalıdır . 
3.      Sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı hizmetleri ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olmalı, işsizlerin sağlık hizmetlerimden ücretsiz ve herhangi bir katkı payı ödemeksizin yararlanmaları sağlanmalıdır.
4.      Özellikle işsiz kesimdeki ailelerin temel yaşam gereksinimleri sağlanmalı, çocukları beslenme, vitamin desteği, viral ve enfeksiyon hastalıkları açısından düzenli aralıklarla ve tamamen ücretsiz olarak izlenmeleri ve gerekli tedavi ve beslenmeleri olanaklı kılınmalıdır. 
5.      Çalışan kesimlerden her türlü sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları ve ilaç yüzdeleri kaldırılmalıdır.
6.      Her düzeyde eğitim kurumlarında/okullarda ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara karşı eğitim programları hazırlanmalıdır.
7.      Risk gruplarına yönelik, görsel ve yazılı kitle iletişim aralarının da etkin olarak kullandığı eğitimlere ağırlık verilmeli, yaygınlık kazandırılmalıdır.
8.      Altını çizmek istediğimiz en önemli çözüm yollarından biri işsizlere yönelik Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık kurumları kapsamında oluşturulmuş, ücretsiz, ulaşılabilir ve gereksinimleri karşılayacak nitelikte ruhsal destek üniteleri kurulmasıdır. Bu gecikmeden yaşama geçirilmelidir.
 
 
İŞSİZLERE RUHSAL DESTEK: “KRİZE RUHSAL DESTEK” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
 
Türkiye Psikiyatri Derneği(TPD) yaşanan, teğet geçtiği sanılan ama on ikiden vurduğu her geçen gün daha da anlaşılan krizin yarattığı etkileri göstermek, bu konuya yöneticilerin, ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla “Krize Ruhsal Destek” sloganıyla iki günlük bir sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirmek amacında ve hazırlığında.
 
Dernek MYK Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, “Başlatacakları bu çalışmanın yaygınlaşması, örnek bir çalışma olması, içinde üyesi ve yürütücü derneklerden biri olduğu Ruh Sağlığı Platformu ile etkin bir üyesi olduğu ve sivil toplum örgütlerinin ortak bir örgütlenmesi olan, dünyada bir örneği olmayan Afette Psikososyal Hizmetler Birliği ile işbirliği içinde çalışmalar yürütme isteğindedir. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği kurma arzusunda ve çabasındadır” diye konuştu.
 
Bu çalışma kapsamında işsizliğin yoğun olduğu, işsizlerin sayısını her geçen gün arttığı, krizden en çok etkilenmiş olan bölgelerde, öncelikli olarak bir kentsel alanda iki günlük bir etkinlik düzenlenmesi planlanmakta olduğunu belirten Doç. Dr. Kaya, “TPD Bölge halkı, işsizleri, risk grupları, kriz mağduru işsiz ve yoksullarla yoğun biçimde karşılaşan sağlık çalışanlarını kapsayan kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirecek, bilimsel etkinlikler düzenleyecek, eş zamanlı olarak 1,5 gün süreyle işsizlere TPD üyelerinin gönüllü katılımı ve başta “Halk Sağlığı” olmak üzere farklı disiplinlerin işbirliğiyle işsizlere “Ruhsal danışma ve destek” verecek, ruhsal yardıma gereksinimi olanların sağlık birimlerine ulaşmasına çalışacaktır.” diye belirtti.
 
 
Doç. Dr. Burhanettin Kaya, “Unutulmamalıdır ki, bu krize müdahale sürecinin ana aktörü başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bu sorumluluk sosyal bir devlet olmanın sorumluluğudur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin bir meslek örgütü olarak, bir meslek örgütü olmanın bilinciyle çalışma ve etkinlik alanımıza giren, bize düşen, gerekli her desteği vermeye hazır olduğunu yeniden hatırlatmak istiyoruz” diye sözlerini tamamladı.

SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Cline Davis & Mann (CDM), İstanbul ofisini açıyor

Dünyanın lider sağlık iletişimi ajansı Cline Davis & Mann (CDM) yönetiminde, global sektörde özelleşmiş sağlık iletişimi ajansları grubundan oluşan CDM...

Kapat