Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

19 Temmuz 2013, Cuma 15:39

Hastanelerin nöbet sorunu aile hekimleriyle çözülecek

Aile hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde nöbet tutabilecek. Aile Hekimleri nöbetlerini, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde ihtiyaç durumunda mesai saatleri dışında tutacak. Nöbet, hafta içi 8’er saat hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saate kadar olacak. Hastanelerdeki ihtiyacın tespiti illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Sağlık Bakanı onayı ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı, ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine eklenen fıkra ile 6 aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına çıktıları belge ve kaynaklarla tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtları silinecek. Bu kişilerin yurda kalıcı olarak döndükleri yine uygun belge ve kaynaklarla tespit edilmesi halinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimine kayıtları tekrar yapılacak. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulabilecek. Belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret durumunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilecek.

Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılacak. Nöbet, hafta içi 8’er saat hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten sınırında tutulacak. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti alacak. İhtiyaç ve zaruret halinin tespiti illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakan Onayı ile belirlenecek.

Faaliyette olan aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları ile teknik donanım bakımından 1 Ocak 2014 tarihine kadar getirilen asgari şartlara uygun hale getirilecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN FİZİKİ ŞARTLARI

-Binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.

-Bekleme ve danışma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3’er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur.

-Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur.

-Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur.

-Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya odası bulunur.

-Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmış, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir.

-Engelli ve yaşlı vatandaşların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır.

-Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. Dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir.

– Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. Steteskop, tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az 2 boy),otoskop, oftalmoskop, termometre, ışık kaynağı, dil basacağı, paravan, perde ve benzerleri, muayene masası, refleks çekici, mezura, fetal el doppleri ,aşı nakil kabı, snellen eşeli, diapozon seti, tartı aleti (bebek, erişkin boy), boy ölçer (bebek, erişkin boy), pansuman seti, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, keskin atık kabı, acil seti.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
“Bazı virüsler eskisinden daha güçlü geri döndü”

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehtap Türkay, sıtma, kızamık, verem, tüberküloz gibi...

Kapat