Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

29 Ağustos 2013, Perşembe 17:10

Geçici işlerde, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği yayımlandı

Bakanlık tarafından hazırlanan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından iş yerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif şartlara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait iş yerinde geçici iş sözleşmesiyle çalışanlara uygulanacak. İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim dahil olmak üzere iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma şartları bakımından farklı uygulamalarda bulunamayacak.

-Çalışanların bilgilendirilmesi
İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla çalışanlara, işe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlayacak. Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlayacak. İş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler de açıkça belirtilecek. İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleriyle istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlayacak.

-Sağlık gözetimi
Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde, işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleriyle istihdam edeceği çalışanların, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlayacak. Öte yandan 15 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Doktor mesai yetmiyor dedi, dilekçe verdi

Mesaisi hasta bakmaya yetmiyor diye işe bir saat erken başlayıp, bir saat geç bırakmak isteyen doktor, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaatta...

Kapat