Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

7 Haziran 2013, Cuma 11:17

Amaç hastaları iskemik inmeden korumak!

Avrupa’daki yeni bir araştırmaya göre; atriyal fibrilasyonlu hastaların tedavisindeki birinci öncelik hastaları iskemik inmeden korumak. Hekimlerin üçte ikisinden fazlası atriyal fibrilasyonlu (AF) hastaların tedavisindeki en önemli hedefin iskemik inmenin önlenmesi olduğunu belirtiyor. Hekimler, iskemik inme vakalarının gerçek sayısıyla ilgili farkındalığın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. AF’li hastalarda görülen inmelerin %92’sini iskemik inme vakaları oluşturuyor ve bu da iskemik inmeden korunmayı kilit bir tedavi önceliği haline getiriyor.

28-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Avrupa İnme Konferansı öncesinde açıklanan anket bulguları, iskemik inmenin riskleri ve AF’li hastaların hayatlarındaki etkisiyle ilgili daha fazla bilgilendirme ve eğitime olan ihtiyacın altını çiziyor.

Almanya Essen Üniversitesi Nöroloji Bölümü Başkanı Profesör Nörolog Hans-Christoph Diener konuyla ilgili şunları söylüyor: “Atriyal fibrilasyonlu hastanın takip ve tedavisini yürüten bütün hekimlerin bu hastaların iskemik inme riskinin farkında olması gerekmektedir.

Günümüzde bu üzücü olayların bir çoğunu önleyebilmek adına elimizde yeni ve önemli olasılıklar bulunuyor. Tedavi veren hekimler olarak tarama, tanı ve risk değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla inmeye karşı korunması gereken hastaları belirlemekten ve onları iskemik inme veya beyin kanamalarının olası sonuçlarından en iyi şekilde korumaktan sorumluyuz.”

Yedi Avrupa ülkesi genelinde gerçekleştirilen online MedLIVE PULSE anketine katılan kardiyologlar ve pratisyen hekimler, AF ile ilgili tedavi öncelikleri hakkındaki görüşlerini belirttiler.Ulaşılan kilit bulgular ise şu şekilde:

  • Hekimlerin %67’si AF’li hastaların tedavisindeki en önemli amaçlarının skemik inmeleri önlemek olduğunu belirtti.
  • Hekimlerin %84’ü iskemik inme vakalarının AF’li hastalar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
  • Tedavi seçimini etkileyen önemli faktörler sorulduğunda, hekimlerin %56’sı hastaları iskemik inmeye karşı korumanın tedavi seçimini etkileyen tek ve en önemli faktör olduğunu ve bunu takiben genel tedavi etkinliğini (tüm inmelere karşı koruma) ve tedavi güvenliliğini (hastalarda kanama riskinin en aza indirilmesi) dikkate aldıklarını belirttiler.
  • AF’li hastalar için tedavi seçimlerinde hangi özelliklere önem verdikleri sorulduğunda, hekimlerin %50’si  klinik verilerin en çok dikkat ettikleri özellik olduğunu söylerken, %39’luk bir kesim klinik uygulama deneyiminin tedavinin günlük yönetim açısından elverişliliğinden daha önemli olduğunu belirtti.

SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
“Farmaskop Ulusal Sağlık İletişimi Ödülleri” yeni sahiplerini arıyor!

Sağlık iletişimini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için düzenlenen “Farmaskop Ulusal Sağlık İletişimi Ödülleri”, beşinci kez sahiplerini arıyor. Bu yıl “Steril...

Kapat