Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

17 Aralık 2008, Çarşamba 17:16

Yetim ilaçlara iki yeni kılavuz

Avrupa Komisyonu tarafından yetim ilaçlara ilişkin iki kılavuz yayımlandı. İlk kılavuz, üye ülkelerin yetim ilaçlara pazar ayrıcalığının uygulanmasının sona ermesi hakkında EMEA’yı uyarmasıyla ilgili. Diğer kılavuz ise yetim ilaçların benzeri endikasyonlarda onaylandığı diğer ilaçlarla benzerlik değerlendirilmesi hakkında. Geçtiğimiz aylara ilişkin diğer önemli gelişmeler ise şöyle:

1. Ekim ayında Seul’de yapılan toplantıda Helsinki Bildirgesi’nin son hali yayımlandı. Değişikliklerin çoğu ufak çaplı olmakla birlikte, gönüllülerin korunması, veri kayıtları ve onay alınmasıyla ilgili önemli bölümler bulunuyor.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 22 Ekim 2008’de yapılan duyuru uyarınca sağlık sigortalılarının çocukları, ana ya da babalarının sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımlarından yararlandırılacaklar. Genel sağlık sigortalılar ile 18 yaşından küçük çocuklar 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle SGK’ca TC kimlik numaralarına göre tescilleri tamamlanarak sağlık provizyon sisteminden yararlanabilecek hale getirildiler.

3. Maliye Bakanlığı’nın Tedavi Yardımlarına İlişkin 6 Sıra No’lu Uygulama Tebliği 23 Ekim 2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’in amacı, kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde, kurumlararası uygulama birliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesi.

4. 2008/80 No’lu Genelge’ye istinaden iptal edilen EK-9 listesinde bulunup EK-8 listesinde karşılığı olmayan ve Paket Kodu farklı olan 4 Eylül 2008-1 Ekim 2008 tarihleri arasındaki işlemlerin, SGK’ya fatura edilebilmesi için bir liste hazırlanarak, bu husus 27 Ekim 2008’de SGK tarafından duyuruldu.

5. 31 Ekim 2008 tarihinde, SGK tarafından 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin uygulanmasına ilişkin olarak karşılaşılan tereddüt ve yanlış anlaşılmaların giderilmesine ilişkin bir duyuru yayımlandı. 

6. 31 Ekim 2008’de Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Sağlık Kurum ve Kuruluş Yatırımları Hakkında Karar yayımlandı. Söz konusu karar uyarınca, planlama çalışmaları ve geçiş sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmek ve istişari görüş oluşturmak amacıyla Planlama ve İstihdam Komisyonu oluşturulacak. Planlama ve İstihdam Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sektörle ilgili iki temsilcisinden oluşacak.

7. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 31 Ekim 2008 tarih ve 2008/90 sayılı Genelge yayımlandı. 

Söz konusu Genelge’yle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. maddesinin f bendinin değişik 2. paragrafı ve 12 Haziran 2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesi gereği oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’yle (Ek-2/D) ilgili düzenlemeler yapıldı. Ek-2/D Liste’de yapılan düzenlemeler 31 Ekim 2008’de yürürlüğe girdi.

8. SGK tarafından 6 Kasım 2008’de genetik tetkikler hakkında bir duyuru yayımlandı. 2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan, “19.8. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan genetik tetkikler” başlıklı maddesine istinaden Medula sözleşme ekranında düzenlemeye gidildi. 

9. SGK tarafından SUT eki Ek-2/D’de Yönerge’nin 7. maddesi gereği düzenlemeler yapılmış olup, geçerlilik tarihi 11 Kasım 2008’dir.

10. SGK tarafından, 29 Eylül 2008 tarih ve 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sebebiyle serbest eczaneler tarafından SGK provizyon birimine sıkça iletilen sorunların çözüme ulaştırılabilmesi amacıyla serbest eczanelerin dikkat ve özen göstermeleri gereken konulara ilişkin bir duyuru yapıldı. 

11. SGK tarafından 12 Kasım 2008 tarihli Medula Kullanım Kılavuzu v.2.21’i yayımlandı.

12. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Mesul Müdür Sertifika Eğitimi” konulu ve 2008/71 sayılı Genelge yayımlandı. Bu Genelge’yle, halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ile benzeri maddelerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla 27 Ocak 2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinde yer alan “Eğitimle ilgili usul ve esaslar Bakanlığım tarafından belirlenir” hükmü gereğince, mesul müdür adaylarının eğitimi ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

13. Sağlık Bakanlığı’nın 2009 bütçesi Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

14. 13 Kasım 2008’de SGK tarafından muayene katılım paylarına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Duyuruda, SGK tarafından gelir ve aylık alanlar için, Medula ile çalışan sağlık kuruluşlarının provizyon sırasında aldıkları Takip Numarası yerine, SGK’ya fatura ettikleri muayenelere ilişkin Takip Numaraları esas alındığı ve sigortalı çalışanlar açısından ise, provizyon esnasında alınan Takip Numarası kullanıldığı belirtildi. Bu grupta yer alan kişiler adına mükerrer Takip Numarası alınmaması amacıyla da, 15 dakikadan önce ikinci bir Takip Numarası alınmasının sistem tarafından engellendiği duyuruldu.

15. 15 Kasım 2008’de SGK tarafından, muayene ücreti katılım payına ilişkin duyuru yayımlandı. Muayene katılım ücreti reçetedeki ilaçların verilmesi anında, sağlık kuruluşunun provizyon esnasında aldığı Takip Numarası kullanılmak suretiyle, sigortalılar için eczane tarafından, SGK’dan gelir ve aylık alanların da aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmekte. Gelir ve aylık alanlarla ilgili yanlış anlamaların önlenmesi ve SGK’ya yapılan çeşitli geri bildirimlerin değerlendirilmesi neticesinde, uygulamada bazı değişiklikler yapılarak duyuruldu.

16. SGK tarafından 13 Kasım 2008’de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun’nın 63. maddesinin f bendinin değişik 2. paragrafı ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12 Haziran 2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesi gereği oluşturulacak Ödeme Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de belirtilen takvime ilişkin bir duyuru yayımlandı.

17. 18 Kasım 2008’de SGK tarafından Medula Kullanım Kılavuzu v.2.22 yayımlandı.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
İlaca çift takip sistemi geliyor

İlaç kontrollerinde 2009 yılı itibariyle çift takip sistemine geçmeye hazırlanan Sağlık Bakanlığı, madde bağımlılığıyla mücadele ederken yolsuzlukların önüne geçmeyi de...

Kapat