Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

10 Ağustos 2011, Çarşamba 19:14

TUS puan kesintisi uygulamasındaki belirsizlik ve yabancı kontenjanları tepki topluyor

Geçtiğimiz Temmuz ayının başında yürürlüğe giren yeni TUS yönetmeliği hükümlerine göre bundan sonra uzmanlık eğitimi devam ederken sınava tekrar giren adayların sınavdan alacakları puandan yüzde 2 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Yeni yönetmelikte ayrıca; uzmanlık eğitimine devam ederken istifa eden adaylar ile bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitimine başlamayan adayların girecekleri ilk sınavdan elde edecekleri sonuçlarda da aynı şekilde yüzde 2 kesinti uygulanacağı ifadesine yer veriliyor.

Uygulamadaki belirsizliğe dikkat çekmek isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) internet sitesi üzerinde bugün yayınladığı bir haber ile değişikliğin TUS’a giren hekim ve diş hekimlerini zor durumda bıraktığını belirtti. Haberde;

“Bu değişikliğin, yürürlük tarihi olan 1 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan olgular bakımından uygulanabileceği açık iken; herhangi bir tarih sınırı belirtilmeksizin bütün zamanları kapsayan bir hükmün TUS Kılavuzunda yer almasının meslektaşlarımızda yarattığı duraksama belirtilerek konuya ivedilikle açıklık getirilmesi ÖSYM’den talep edildi. ÖSYM’nin konuya ilişkin olarak yapacağı açıklama ayrıca paylaşılacak.”

ifadesine yer verildi.

TTB’nin haberinde Sonbahar dönemi TUS sonrası yerleştirmelerde kullanılacak kontenjanlarda yabancı hekimlere yönelik uzmanlık öğrenciliği kadrolarının yüzde 10’una kadar ilave kontenajan ayrılabileceğine ilişkin yönetmelik hükmü de ihlal edildiğine dikkat çekildi. TTB Merkez Konseyi’nin, 3361 kontenjandan 443’ünün yabancı hekimlere ayrılmış olması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM’ye yazı gönderdiğine işaret edilerek ilgili kurumlardan yapılacak açıklamaların da ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

Sonbahar dönemi kadro dağılımlarına bakıldığında 3361 toplam kadrodan 443’ünün yabancı öğrenci kontenjanı olarak ayrıldığı görünüyor. Bu da, sayıları 10 binin üzerinde olan Türkiye vatandaşı adaylar için; GATA, KKTC uyruklu adaylar, TDMMİ vb kontenjanları hariç tutulduğunda, geriye 2668 kadronun kaldığını gösteriyor.

TUS Yönetmeliği'ndeki değişiklik, puan kesintisi bilinmezliği ve ybancı kontenjan tartışmaları

Aday hekimler, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimleri süresince maaş almadıkları, sadece döner sermaye gelirlerinden faydalandıkları için tercih edildiklerini ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir adayın 70 alarak girebildiği bir kadroya yabancı uyruklu bir öğrencinin sadece barajı geçerek girebildiğine dikkat çekiyorlar. Adaylar ayrıca, bazı tıp fakültelerindeki anabilim dallarında birçok TUS döneminde sadece yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı açıldığına da dikkat çekiyorlar. Aday hekimler;

“Eğer amaç yavaş yavaş yabancı hekim getirmekse, bunun yol haritası, kanunu olmamalı mı? Ve Sayın Bakanımızdan yabancı hekimlere verdikleri 50 ile kardiyolog olma şansını bizde istiyoruz. TUS’da maaşlı ve maaşsız olmak üzere açılan bu 2 farklı kadroda maaşsız opsiyonuna T.C. vatandaşı olarak bizde başvurmak istiyoruz.”

önerisini getiriyorlar.

TTB’nin haberinde TTB Hukuk Bürosu’nun, yabancı kontenjan artışlarıyla ilgili olarak bireysel dava açmak isteyen hekimler için dava dilekçesi örneği hazırladığı ve örnek dilekçenin yarın TTB web sayfası üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Facebook anketimizi yanıtlayarak görüşünüzü paylaşın:
TUS’da Türkiye Cumhuriyet​i vatandaşla​rı için maaşsız kadro seçeneği sunulması yerli-yaba​ncı öğrenci dengesizli​ğine çözüm olur mu?
http://on.fb.me/tus-kontenjan


SİZ DE YORUM YAPIN