Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

5 Temmuz 2013, Cuma 15:19

TTB ve Uzmanlık Dernekleri ‘Torba Yasa’ya tepki gösterdi

Türk Tabipleri Birliği ile Uzmanlık Dernekleri tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde yapılan açıklamada, “Torba Yasaların Yasalaşması Engellenmelidir” denildi.

Hasta hekim ilişkisi zorlu bir ilişkidir; bir tarafta korkmuş, ağrılı, telaşlı, sıkıntıda bir kişi, diğer tarafta yorgun, bıkkın bile olsa her zaman “hatasız” bir görev yaparken hastaya kötü haber vermesi, acı ilaç önermesi, yasaklar koyması gerekebilen bir hekim. Bütün bu zorluklara rağmen bu ilişki büyük çoğunlukla çok iyi gider; neden biliyor musunuz? Güven ve saygı. Sağlık sistemi için en büyük tehlike hasta hekim arasındaki bu esas değerlerin zayıflaması ve bozulmasıdır. Bu önümüzdeki günlerde yasalaştırılması beklenen iki torba yasa ile şiddetle tehdit altındadır.

HEKİMİN HASTA SIRRINI SAKLAMASINA OLANAK KALMAYACAKTIR!

Hastalara ait tıbbi kayıtlar SGK ve Sağlık Bakanlığı veri tabanlarında toplanmaktadır. Bu veri toplanmasında kişinin ve muayenenin özellikleri, hastanın onamı dikkate alınmamakta, cinsel sorunlar, psikiyatrik durumlar ve hastanede olan her şeyin detaylı olarak bildirilmesi istenmektedir. Ayrıca bu verinin satılması, başka kurumlarla paylaşılması söz konusudur. Şimdi torba yasa ile muayenehanelerden de detaylı ve istisnasız veri gönderilmesi mecburi hale getirilmek, bunun için kurumların ve hekimlerin ödeme yapması istenmektedir. İstisnasız her türlü verinin, hastanın onamı ve durum hassasiyeti dikkate alınmadan, resmi ve özel sağlık hizmeti ayırımı yapılmadan toplanması, hekimin buna memur edilmesi, bir de üzerine ücret ödemesi istenmesi kabul edilemez, sağlık hizmetlerine darbe vurması kaçınılmazdır. Hastaların sisteme ve hekime güvenememelerine, sağlık hizmetlerine başvurmamalarına, hasta ve hekimin resmiyeti olmayan, kayıt dışı yollarda çözüm aramalarına neden olacaktır.

SİZİ BUNA ENGEL OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

HEKİMİN MESLEĞİNİ İCRA ETME HAKKI VE HATTA NEREDE YAŞAYACAĞI İLGİLİ KARAR SİYASİ OTORİTENİN YETKİSİNE BIRAKILACAKTIR!

Hekimi meslekten men etme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na verilmek istenmektedir, hekimin ruhsatsız verdiği her tıbbi hizmet hapis ve ağır para cezaları ile cezalandırılmak istenmektedir; hekim olmayan kişilerin tıbbi hizmet vermesi kanun ile yasaklanmış ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkedeki sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü kontrol ve ceza yetkisi var iken meslekten men gibi tarafsız, profesyonel örgütlerde olması gereken bir yetkinin siyasi güce verilmeye çalışılması, hekimin devlete veya bir “patrona” vermediği her türlü hizmeti (gönüllü hizmetler, yerel hizmetler dahil) için ağır cezalar getirilmek istenmesi kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerindeki ihtiyacı, sağlık kurumlarının durumunu dikkate alarak acil hizmetleri düzenlemekte, bununla ilgili ekipler ve ortamlar hazırlamaktadır; hekimin görevi, çalışma yeri, hizmet koşulları dikkate alınmadan ikamet yeri ile ilgili kısıtlama getirilmesinin istenmesi anlaşılamamaktadır. SİZİ BUNA ENGEL OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Torba yasalardaki sıkıntılar bunlarla sınırlı da değil. Hekimler arasında “yurt dışına gitmiş” “yurt dışına gitmemiş” gibi bir ikilik yaratılmakta mecburi hizmette ayrı muameleye tabii tutulmaları uygulaması getirilmek istenmektedir. Yurt dışına gitmemiş hekimlerin emeği, hayatı diğerlerinden daha mı değersizdir? Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmak istenmektedir; zaten çok zor durumda olan akademik çevrelerin sözleşmeli personel ile tüm akademik özelliklerini kaybetmesi eğitim, bilim ve ülke için sonuçları çok kötü olacaktır. Muayenehanesini bırakmayan hekimlerin üniversiteler ile ilişkisi kesilmek istenmektedir; üniversitelerin bu hekimleri kaybetmesi yerine daha adil, daha verimli bir çözüm bulunmalıdır. Üniversite hastanelerinde mesaiden sonra vatandaştan ek ödeme alınarak hizmet verilmesi istenmektedir; hem üniversite çalışanlarının hem halkın kötüye kullanılmasına yol açacaktır. SİZİ BUNLARA ENGEL OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Çağrımız bu torba yasaların yasalaşmasının engellenmesi, sonrasında da hasta haklarının, sağlık hizmetlerinin ve hekim çalışma şartlarının dikkate alınarak bu düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesidir.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Dünya Sağlık Örgütü MERS için komite kuruyor

Dünya Sağlık Örgütü grip uzmanı Keiji Fukuda, yaptığı basın toplantısında şimdiye kadar 40 kişinin ölümüne sebep olan MERS virüsünün bir çeşidi...

Kapat