Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

20 Haziran 2014, Cuma 13:28

Tıbbi cihazların yüzde 20’si yerli olacak

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 27’nci Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı. Ana gündemin ‘Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji’ olduğu toplantıda, başta biyoteknolojik ve biyobenzer ürünler olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir yapıya kavuşmanın hedefl endiği dile getirildi. “Yüksek katma değerli ürün odaklı bir üretim yapısına ulaşmak için ise yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20’sinin yerli üretimle karşılanması ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanmasını hedefl iyoruz” denildi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin, ilaç ve aşı alanında Ar-Ge ve yenilik kapasitesini artıracak ve teknoloji ürünleri ihraç edecek noktaya gelmesinin hedefl endiği kaydedildi. 

Kök hücre ve kanser araştırma altyapısı 

Toplantıda, ilaç, aşı, biyomedikal ekipmanlar, tıbbi tanı kitleri ve biyomalzemeler alanlarında Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine karar verildiği bildirildi. Kalkınma Bakanlığı tarafından biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman, kök hücre, genombilim, nörobilim ve kanser konularında mevcut araştırma altyapılarının kapasitelerinin güçlendirilmesine ve yeni altyapıların kurulmasına öncelik verileceği ifade edildi. 

Medikal biyoteknoloji alanı da dahil olmak üzere geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren uluslararası şirketlerin Ar-Ge laboratuvarlarının Türkiye’de kurulmasına yönelik, TÜBİTAK bünyesinde destek programı oluşturulmasına karar verildiği açıklandı. Açıklamaya göre, yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması için medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil olmak üzere yüksek teknoloji şirketlerinin satın alınmasında Ekonomi Bakanlığı’nın uyguladığı devlet desteğinin genişletilmesine karar verildi. 

Horizon 2020’den edinilen kazanımlar arttırılacak 

Alınan kararlar çerçevesinde Horizon 2020 programına da değinilerek, TÜBİTAK’ın, AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu görevini devam ettirmesine; Ulusal İrtibat Noktaları, program delege ve uzmanlarının TÜBİTAK Başkanlığı’nca görevlendirilmesine karar verildiği bildirildi. Türkiye’nin Horizon 2020 programından elde edeceği kazanımları daha da artırmak amacıyla ilgili kurumların katılımıyla bir danışma kurulu kurulmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar kapsamında ise, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi için ayrılan kamu kaynaklarının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kapsamında belirlenen amaç ve stratejilerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yönelik kullanılması için politikalar belirlenmesine karar verildiği dile getirildi. 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Yasaklılar listesindeki ilaçların reçetesiz satışı hakkında

Son dönemde sporumuzda meydana gelen doping vakalarının artması nedeniyle ilgili Bakanlığın dopingle mücadelede ciddi olarak çalışmalara başladığı; ayrıca TBMM’de de...

Kapat