Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

25 Ekim 2013, Cuma 10:58

Tam Gün Yasa Tasarısı’ndan sürpriz bir düzenleme çıktı

Hükümetin, öğretim üyelerinin tıp fakültelerinde sözleşmeli, tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin ise özel hastanelerde çalışmasına olanak sağladığı Tam gün Yasa Tasarısı’nda, hukukçu, mimar ve mühendis kökenli öğretim üyeleri başta olmak üzere diğer öğretim üyelerine büro açma ve mesai saatleri dışında mesleklerini yapma yasağı getirdiği ortaya çıktı. Gelen itirazlar üzerine formül arayışına giren AKP yönetimi, tasarının görüşmelerini erteledi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan

Tam gün’le ilgili yasa tasarısından sürpriz bir düzenleme çıktı. 2547 sayılı YÖK Yasası’nın 36. maddesinde yer alan “Öğretim üyeleri, mesai saatleri dışında yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir” hükmünün değiştirilmesi öngörülen tasarıda, yalnızca mesai saatleri dışında tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim  üyeleri için istisna getirildi. Tasarıda, “Yüksek öğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesi hükmüne tabidir.

Ancak tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve doçentler, ilgili fakültelerin aynı kadrolardaki öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ini geçmemek, bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla, ilgili öğretim üyesinin fakültede gerçekleştirdiği iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak üniversite yönetim kurulu kararı ile belirli süre ile veya belirli işleri yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarında veya vakıf üniversitesi hastanelerinde ilgilinin muvafakati ile çalıştırılabilir” hükmü öngörüldü.

AKP yöneticileriyle görüşen öğretim üyeleri, “Tasarı bu haliyle çıkarsa üniversite kadrolarındaki hukukçu, mimar ve mühendisler bürolarını kapatmak durumunda kalır. Tasarıda sadece doktor öğretim üyelerine sözleşmeli çalışma gibi istisna getiriliyor, ancak diğer öğretim üyelerine böyle bir kolaylık tanınmıyor” uyarısında bulundu. Konu AKP’nin MYK toplantısında da gündeme geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, yeniden ele
alınması talimatı vermesi üzerine tasarının görüşmeleri ertelendi. Parti yöneticileri,
“Anayasa Mahkemesi, maddeyi iptal ederken söz konusu fıkraya ilişkin bir değerlendirmede bulunmamış. Bunun eşitlik açısından anayasaya aykırılığını değerlendirerek bir çalışma yapıyoruz” değerlendirmesini yaptılar.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
SGK sağlık hizmetlerini karşılamaktan uzaklaşıyor

AKP, “sağlıkta dönüşüm” adıyla yaptığı değişikliklerle, SGK’yi sağlık hizmetlerini karşılamaktan adım adım uzaklaştırıyor. İlk olarak vakıf üniversitesi ile özel hastanelerde...

Kapat