Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

29 Mayıs 2014, Perşembe 09:41

Sağlıkçıya şiddet 881 mahkumiyetle sonuçlandı

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, yargıya intikal eden şiddetle ilgili 14 bin 66 davadan 881’inin mahkumiyetle sonuçlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda,  sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun raporu üzerinde söz aldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 2002 yılında yayımladığı Şiddet ve Sağlık Raporu’nda, şiddetin önlenmesini, halk sağlığı mücadelesinin önceliklerinden birisi olarak ilan ettiğini anımsatan Müezzinoğlu, şiddet olgusunun, küresel yaygınlığa erişmiş önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Sağlık kurumlarında yaşanan şiddetin, aile içinde ya da sosyal alanlarda baş gösteren şiddetin bir parçası olduğunu belirten Müezzinoğlu, bu nedenle şiddete yönelik önlemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Sağlıkta şiddet olaylarının kamuoyunda farkındalığın arttığı 2012 yılından itibaren bugüne kadar şiddeti önleme amaçlı yapısal, hukuksal nitelikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

” Sağlık kurumlarında şiddet olaylarının takibi ve hukuksal destek sağlamak amacıyla beyaz kod uygulamasını başlattık ve ALO 113 hattını kurduk. 14 Mayıs 2012 tarihi itibariyle beyaz kod uygulamasının başlamasıyla şiddet vakalarının kayıtları merkezi kayıt sistemi ile tutulmaya başladı. Beyaz kod birimine 1 Haziran 2012-21 Mayıs 2014 tarihi arasında gelen toplam şiddet başvuru sayısı 20 bin 159’dur. Bu başvuruların beyaz kod birimine bildirme ve takibinin yüzde 76’sı kurum yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bu, yöneticilerimizin sağlık çalışanlarımıza sahip çıkması açısından önemlidir. 

Yargı mercilerine intikal eden vaka sayısı 14 bin 66’dır. Fiziksel şiddet nedeniyle açılan dava sayısı 4 bin 706, sözel şiddet nedeniyle açılan dava sayısı 9 bin 360’tır. Mahkumiyetle sonuçlanan dava sayısı 881’dir.

Gerek sağlık mevzuatında gerekse TCK’da, caydırıcılığı artırmak amaçlı gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler sonrasında mahkemelerin, hakimlerin, savcıların konuya olan duyarlılıkları arttı.

Bu tedbirlerin yanı sıra şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına, acil hizmetler dışında hizmetten çekilme hakkı tanıyan genelgeyi yayımladık.

Bu yılın başında yaptığımız düzenlemeyle, kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında görevi başında sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni varsayan suçlar arasına aldık. Sağlık çalışanı şikayetçi olmasa bile şiddet olaylarını kamu davası cihetiyle hukuki zemine taşınmasını sağladık.”

 Sağlıkta onlarca yıllık plansızlığın birikimi olan fiziksel yetersizlikler, insan kaynağı kısıtlılığı ve iş yükü artışı gibi sorunların şiddete ortam oluşturucu etkisinin olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının şiddet algısını ölçen araştırmaların bunu desteklediğini söyledi.


SİZ DE YORUM YAPIN