Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

23 Ekim 2013, Çarşamba 13:32

Risk değerlendirmesi yaptırmayan hekimlere 42 bin liralık ceza

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği muayenehanesinde çalışanı bulunan ancak risk değerlendirmesini yaptırmayan hekimlere 42 bin TL’lik ceza kapıda.

Sekreter, yardımcı personel gibi bir çalışanı bulunan hekimlerin muayenehanesinde 6331 sayılı yasanın Ocak 2013’te yürürlüğe giren düzenlemesi gereği risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Risk değerlendirmesi yapılmaması halinde yasanın çıktığı tarihten itibaren ilk ay için 3 bin 234 TL, izleyen her ay için de 4 bin 851 TL ceza söz konusu. Risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini bilmeyen hekimler olduğunu söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Hatice Erbay, eylül sonu itibariyle kendilerini bekleyen 42 bin 42 TL cezanın yıl sonunda 56 bin 595 TL’ye ulaşacağını aktardı.

Hekimlerin kendileri de yapabilir

TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, yılsonunda çıkacak olan yeni düzenlemeye kadar hekimlerin kendilerinin de yapabilecekleri risk değerlendirmesini, muayenehanesinde herhangi birini istihdam etmeyenlerin yaptırmasına ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmadığını kaydetti.

Yangın ve elektrik kaçakları en büyük tehlike

Yasa, muayenehane sahiplerini, tehlikeleri ve bu tehlikelerin doğuracağı riskleri belirlemek, bu risklerin analizini yapıp önlem almayı içeren risk değerlendirme raporu hazırlamak; yangın, sel gibi doğal afetlere karşı acil durum planı hazırlamak ve çalışanları hem yasa hem de işyerindeki riskler hakkında eğitmekten sorumlu tutuyor. Erbay, muayenehane ortamında yangın, elektrik kaçakları, organik sıvı ve tıbbi atıkların toplanması ile ofis çalışmalarından kaynaklı rahatsızlıkların çalışanlar açısından risk barındırdığını aktardı. Muayenehaneler için risk değerlendirmesi yaparken dikkate alınan başlıklar arasında elektrik, yangın, mekanın genel durumu, çalışma alanı, kimyasal maddeler, acil durum planı, ilk yardım, enfeksiyon kontrolü, gürültü, ergonomi, sterilizasyon, kişisel koruyucu donanım ve giysiler de yer alıyor.

Her vergi numarası için ayrı rapor
Risk değerlendirmesi yaptırmakla muayene sahibi hekim sorumlu. İki veya daha fazla ortaklı muayenehaneler şirket sıfatı taşıyorsa analiz şirket adına yaptırılıyor.  Belli kısımları ortak kullanılan, farklı vergi numaralarına sahip hekimlerin bir arada çalıştıkları muayenehanelerde ise mekanı bütün olarak değerlendirilip her vergi numarası için ayrı rapor hazırlanıyor.

Ortalama bir hafta sürüyor

Herhangi bir fiyat tarifesi bulunmayan analiz ücretleri, hizmetin iş güvenliği uzmanı veya ortak sağlık güvenlik biriminden alınıp alınmaması, mekanın büyüklüğü, çalışan sayısı ve işin tehlike durumuna göre 350 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Hatice Erbay, “Elektrik sisteminden, aydınlatmaya, havalandırmadan acil durumda kaçış yollarına kadar her metrekareyi inceleyip, fotoğraflıyoruz. Çalışanlarla tek tek görüşüp gerekli tespitleri yaptıktan sonra raporumuzu hazırlıyoruz.” diye anlattı. Ortalama bir hafta süren çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor hekime teslim ediliyor.

Muayenehanelere daimi iş güvenliği uzmanı için düzenleme yolda

Değerlendirmelerin tehlikeli yerler için 4, az tehlikeli yerler için 6 yılda bir yaptırılması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde, yataklı sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları çok tehlikeli; bunlar dışında kalan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği, diyaliz merkezi gibi hekimlik faaliyetleri tehlikeli sınıfa dahil edildi.

01 Ocak 2014’te yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle ise bir kişi bile çalıştıran tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinin bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden daimi hizmeti alması zorunlu hale gelecek. Düzenleme yürürlüğe girene kadar, risk değerlendirme ekibinde işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının bulunmasına gerek olmaksızın işveren ve çalışanlar tarafından değerlendirmenin yapılması ve raporunun hazırlanması mümkün.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Özel sağlık sigortaları uygulamalarında değişiklik

Hazine Müsteşarlığı'nın seyahat sağlık sigortası dışındaki özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin gittiği yeni düzenleme 'Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de...

Kapat