Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

24 Mart 2014, Pazartesi 09:43

Özel hastaneye ”geçici” yabancı doktor izni verildi

Mesleğini yurt dışında yürüten ve Türkiye’de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dışı geçici olarak özel hastanede çalıştırılabilecek.

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili bir çok konuda yeni düzenlemeye gitti.

Özel hastanelere yurtdışından süreli olarak doktor çalıştırabilme imkanı tanındı.

Mesleğini yurtdışında yürüten ve Türkiye’de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dışı geçici olarak bir yılda en fazla 3 ay özel hastanede çalıştırılabilecek.

Düzenlemeye göre hekimlerin en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Bu hekimler, 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde kadro dışı geçici çalışabilecek. Hekim, kadrolu çalıştığı yerden ayrılırsa 3 ay daha kadro dışı geçici çalışmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce 60 günle sınırlıydı.

Yaş haddinden işe başlama yaşının 60’a düşürüldüğü düzenlemeye göre ayrıca 31 Aralık 2013 tarihinden önce emekliye ayrılan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sağlık kuruluşundan çalışmayan hekimlere 6 ay içerisinde başvurmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme izni verildi.

Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalı çalıştığını belgeleyen ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlere de 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme imkanı tanındı.

Tam Gün Yasasına uyarlandı

“Tam Gün Yasası”na paralel hükümler de eklenen düzenlemeyle özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde 20’sini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçenti, Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde üniversiteyle sözleşme yaparak kadro dışı geçici olarak çalıştırabilecek.

Muayenehanesi bulunan hekimler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecek, özel hastane bünyesinde, kendi kadrosundaki hekimlerle estetik birimi kurulabilecek.

Aktif faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşu, aynı il içindeki özel hastaneyle birleşebilecek, il dışı birleşme için Sağlık Bakanlığı onayı gerekecek.

Yurt dışında çalışan doktorlar  

1 Ocak 2013 öncesinde mesleklerini yurt dışında sürdüren hekimler ile eğitimlerini yurt dışında tamamlayanlar, 6 ay içinde başvuruda bulunmak kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilecek.

Mesleğini Türkiye’de icra yetkisine sahip olup yurt dışında çalışan doktorlar, bir yıl içerisinde toplamda üç ayı geçmeyecek şekilde kadro dışı, geçici olarak özel hastanede çalıştırılabilecek.

Özel Hastane yapılacak alanlar

Özel Hastane yapılmasına izin verilecek alanlarla ilgili belediyeden “olur” yazısı alınması yeterli olacak. Daha önce bununla ilgili her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olması şartı aranıyordu.

Projede bulunma şartı kaldırılan otopark için özel hastanenin belediyeden aldığı belge yeterli olacak. Özel Hastane bunun için otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair belediye tarafından düzenlenen belgeyi sunacak.

Yapılan değişiklikle ayrıca özel hastane bünyesinde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı kurulması zorunlu hale geldi ve hizmet alımı kaldırıldı.

Sevk edilen hastanın parasını özel hastane ödemeyecek

Tedavisi sürerken komplikasyon gelişen, imkanlar yetersiz olduğu gerekçesiyle gerekli tedavi ve müdahale yapılması için başka bir hastaneye sevk edilen hastanın tedavisiyle ilgili zorunlu giderlerin sevk eden hastane tarafından karşılanmasını öngören madde kaldırıldı.

Hastalara ayrıntılı fatura 

Özel hastanelerde tedavi edilen bütün hastalar için satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenecek.

“Belediye belirlesin istedik”

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, özel hastanelerle ilgili yönetmelik değişikliğiyle getirilen düzenlemeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Özel Hastane yapılacak alanlarla ilgili kararı belediyelere bırakmayı uygun gördüklerini belirten Şencan, özel hastane yapımına izin verilecek alanın, ilgili yerleşim yerinin planlarında mutlaka “sağlık tesisi için ayrılan alan” şeklinde gözükmesi gerekmeyeceğini söyledi.

Bazı belediyelerin özel hastaneleri ticaret alanı içinde değerlendirebileceğini anlatan Şencan, “Bununla ilgili sorumluluğu belediyelere bıraktık. Bu konudaki kararı ilgili mevzuat çerçevesinde her belediye kendisi versin istedik” diye konuştu.

Şencan, yurt dışındaki hekimlerle ilgili de, “Mesleğini Türkiye’de yapabilme yetkisine sahip, yurt dışında çalışan doktorların bilgi ve deneyiminden yararlanmak için herhangi bir sınırlamaya ve planlamaya tabi olmaksızın bir yıl içinde 90 günü aşmamak kaydıyla özelde çalışabilmesine olanak sağlandı” bilgisini aktardı.

Ek yatak için doluluğa bakılacak

Daha önce yeni yatak verilmesi konusunda özel hastanelerin sahip olduğu doktor sayısına bakıldığını anımsatan Şencan, yeni düzenlemeyle ise doluluk oranlarına göre ek yatak verileceğini söyledi.

Yatan hasta bakımından özel hastanelerin doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu kaydeden Şencan, “Uzman tabip sayısının üç katına kadar yatak sayısının artırılması uygulaması kaldırıldı. Bundan böyle son 6 ay, bir yıl ve 2 yıla ait doluluk oranları üzerinden artışa izin verilecek. Bir anlamda özel hastanenin sağlık sistemine katkısı da göz önüne alınacak” ifadesini kullandı.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Yurtdışı tedavi süresinde yeni dönem başlıyor

Tedavileri Türkiye'de yapılamayan hastaların, yurtdışında gönderilmeleri halinde tedavilerini aksatmamaları amacıyla iki yıllık süre sınırlaması kaldırılıyor. İki yıllık süreden sonra da hasta ve refakatçisinin...

Kapat