Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

25 Mart 2014, Salı 16:17

Özel hastane hastaları için bazı kararlar yürürlükten kalktı

Özel hastanelerle ilgili “Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderleri sevk eden hastane karşılar, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı alınamaz” kuralı yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde yer alan “söz konusu hastanın transferi ve transfer edildiği hastanelerdeki teşhis ve tedavisi ile ilgili ücretleri tıp merkezi tarafından karşılanır” ibaresinin Danıştay Onuncu Dairesi tarafından iptal edildiği için buna ilişkin ibarenin yönetmelikten çıkartıldığını bildirdi.

Bakanlık, bazı medya organlarında “özel hastanede tedavi görürken, başka bir hastaneye sevk zorunluluğu gerektiren bir komplikasyon geliştiğinde, hasta artık hastaneye bu yanlış tedavinin de parasını ödemek zorunda kalacak” şeklinde yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde yer alan “söz konusu hastanın transferi ve transfer edildiği hastanelerdeki teşhis ve tedavisi ile ilgili ücretleri tıp merkezi tarafından karşılanır” ibaresinin Danıştay Onuncu Dairesi tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İptal gerekçesi olarak, ‘tıbbi müdahalelere bağlı olarak gelişen komplikasyon ve benzeri durumların her zaman kusurlu bir müdahaleye bağlı olmayacağı tartışmasızdır. İlgililerin kusurunun olmadığı durumlarda bu müdahalelerden kaynaklanan zararın tazmininden de sorumlu tutulmaması gerekmektedir. Kusurlu bir tıbbi müdahale olmaksızın tıp merkezlerini hastaların sevk edildiği hastanelerde yapılan teşhis ve tedavi masraflarından sorumlu tutmak hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki müdahalenin kusurlu olup olmadığı, zararın bu müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve tıp merkezlerinin bu zararın tazmininden sorumlu tutulup tutulmayacağı açılacak bir tazminat davasının konusudur. Bu durumda, tıp merkezinde yapılan bir müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda hastanın sevk edildiği ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki teşhis ve tedavi ile ilgili ücretlerin tıp merkezi tarafından karşılanacağı ve bu ücretin hastadan talep edilemeyeceği yolundaki düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir’ denilmektedir.

Bu sebeple söz konusu ibare, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile ilgili yönetmelikten çıkarılmıştır.”

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı olduğu belirtilerek, “Danıştay Onuncu Dairesinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye istinaden vermiş olduğu iptal kararı gözetilerek aynı konuda düzenleme bulunan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yer alan ‘Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz’ ibaresi de yürürlükten kaldırılmıştır” ifadesine yer verildi.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Eczacıdan Bakana: Bıçak kemiğe dayandı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde eczaneler başta olmak üzere esnaf ziyaretinde bulundu. Yeni açılan huzur evi ziyaretinin ardından...

Kapat