Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

4 Nisan 2011, Pazartesi 20:16

Nefroloji Kış Okulu Toplntılarının onuncusu gerçekleşti

Bilindiği gibi nefroloji ve diyaliz alanları bilimsel ve teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu alanların başında gelmektedir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve diyaliz hastalarının tanı, tedavi ve takibini olumlu yönde etkileyen bu gelişmelerin hekimlerin günlük uygulamalarına yansıtılmasında eğitim ve araştırma kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda TND’nin Nefroloji Kış Okulu programları ülkemizde nefrolog olmayıp diyalizle uğraşan hekimlerin sürekli eğitimine katkıda bulunan en önemli kurumsallaşmış faaliyetlerin başında gelmektedir.

Nefroloji Kış Okulu faaliyetlerinde tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinden gelen değerli bilim insanları bir yandan temel bilgileri gözden geçirirlerken diğer yandan son gelişmeler ışığında bilgilerin güncellenmesini sağlamaktadırlar. Böylece diyaliz hekimlerinin günlük pratikte sık karşılaştıkları sorunlarla baş etme yetisinin geliştirilmesine katkılar sağlandığını gözlemekteyiz. Bu eğitim çalışmalarının, ülkemizdeki diyalizin kalitesinin arttırılmasında belirleyici faktör olduğu düşüncesindeyiz. Derneğimizin 20 yıldan fazla yürüttüğü registry çalışmalarının sonuçları, ülkemizdeki diyaliz hastalarının sağ kalım ve diyaliz kalitesi göstergelerinin gelişmiş batı toplumları ile karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koymuştur.

Bu yılki Nefroloji Kış Okulu, Prof. Dr. Müjdat Yenicesu hocamızın müdürlüğünde ve ülkemizin birçok tıp fakültesi ve eğitim hastanesinden gelen değerli öğretmenler kurulu tarafından yürütüldü. Hemodiyaliz Ünitelerinde görev yapan hemodiyaliz sertifikalı dahiliye uzmanları ve pratisyen hekimlerin eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla Türk Nefroloji Derneğinin ve GATA Nefroloji Bilim Dalının düzenlediği bu okulda hemodiyaliz ünitesi yönetimi, bilimsel veriler ışığında hemodiyaliz ünitesinde uygulamalar, standartlar ve hastaların problemlerine yönelik en yeni tedavi uygulamaları, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde bir diğer yöntem olan periton diyalizi, hekimlerin karşılaştığı sorunlar bir okul ortamı felsefesinde tartışıldı ve hastaların daha kaliteli ve uzun bir hayat sürmesine yönelik uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

Hemodiyaliz hastaları klasik olarak haftada 3 gün 4 saat diyaliz ünitelerinde tedavi alırlar. Temel prensip böbreklerin görev yapamaması nedeniyle kanda biriken atık maddelerin hemodiyaliz cihazı yardımıyla bir filtreden geçirilerek temizlenmesi esasına dayanır. Klasik hemodiyaliz tedavilerinin yanı sıra uzun süreli gece hemodiyalizi, ev hemodiyalizi gibi ülkemizde henüz yeni uygulanmaya başlayan ev hemodiyalizi de bu toplantı da konu başlıkları olarak gündeme geldi. Hemodiyaliz işlemi böbreğin işlevlerinin tamamını yerine getiremediği için ek tedaviler gerekmektedir. Bu uygulama ve tedaviler en ince ayrıntıları ile konunun uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı..
 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
BG İletişim’e yeni müşteri

2008 yılından beri Janssen Türkiye ile içinde olduğu sağlık iletişimi alanında portföyünü genişleten BG İletişim, Nisan ayı itibariyle Allergan İlaçları'nın...

Kapat