Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

16 Eylül 2013, Pazartesi 13:44

Mustafa Nevzat İlaç, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi raporunu yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 26 Mayıs 2010 tarihinde imzalayan Mustafa Nevzat İlaç Sanayii; bu çerçevede hazırladığı Üçüncü İlerleme Bildirimi’ni yayınladı.

1 Ocak – 31 Aralık 2012 dönemini kapsayan rapor; Türk ilaç endüstrisinin gelişiminde öncü rol oynayan şirketin; sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki faaliyetlerini bir bütün olarak ele alıyor. Raporun birinci bölümünde kurumsal analiz verilerine, ikinci bölümünde ise şirketin sözleşmenin 4 ana ilkesi olan insan ve çalışan hakları, çevre yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konularındaki uygulamaları ile kaydettiği gelişmelere  yer veriliyor.

BM’nin resmi ilaç tedarikçisi

2012 yılında ürettiği  110 milyon kutu ilacın yüzde 16’sını Afganistan, Cezayir, Irak, Lübnan, Sudan, Suriye, Türkmenistan, Vietnam ve Yemen gibi gelişmekte olan ülkelerin de bulunduğu 30 ülkedeki hastalara ulaştıran Mustafa Nevzat İlaç, ürünlerinin ihtiyaç duyan daha fazla insana ulaşabilmesi amacıyla 2010 yılında başlatmış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel Pazaryeri (UNGM) listesinde yer alma girişimi sonucunda,  BM kurumlarının resmi ilaç tedarikçisi olma yetkinliğini kazandı.

ISO Çevre Dostu Uygulama Birincilik  Ödülü

Mustafa Nevzat İlaç, çevreye duyarlı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının gerekliliğinin bilinciyle, tüm faaliyetlerini çevrenin korunmasına odaklanarak sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerle de önemli kazanımlar sağlıyor. 2011 yılı sonunda elektrik enerjisi alanında tamamen yenilenebilir enerji kullanımına yönelen şirket, her iki üretim tesisinde de tamamen yenilenebilir enerji kullanımına giderek,  geri kazanılmış enerji tüketimi ni desteklemektedir.

Bu yıl Ocak ayında, 13’üncüsü düzenlenen İSO (İstanbul Sanayi Odası) Çevre Ödülleri Töreni’nde, insan ve çevre sağlığına duyarlı, anti-kanserojen ilaç üretimi konularını kapsayan, ‘çevreci Mustafa Nevzat metodu ile ilaç üretim projeleri’ ile İSO Büyük Ölçekli Kuruluş, Çevre Dostu Uygulama kategorisinde Birincilik Ödülü’ne layık görülen Mustafa Nevzat İlaç Sanayi’nin 2007 yılından bu yana bu alana yaptığı yatırım miktarı 5 milyon doları aşmıştır.

Şirketin 2012 yılı hedefleri arasında yer alan, tüplü azot kullanımının kaldırılarak tesiste azot tankı kurulması yatırımı ile hem azot tüketimi, hem de ağır yük taşıma işlemi azaltılmış; bu yatırım ile 2011 yılında yıllık 250 ton olan azot tüketimi 2012 yılında 156 tona düşmüştür ve %37 oranında tasarruf sağlanmıştır.

Mustafa Nevzat İlaç tesisinde yakıt olarak daha önceden kullanılmakta olan LPG ve mazot yerine temiz enerji olarak bilinen doğalgaz kullanıma geçilmiş ve sera gazı emisyonu oluşmaması sağlanmıştır.

Mamul ürün ve hammadde üretim tesislerinde  2010 yılında üretilen toplam tehlikeli atıkların %20‘lik kısmı geri kazanım olarak sisteme kazandırılırken, 2011 yılında bu oran %37, 2012 yılında ise %38 olarak artarak devam etmiştir.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
‘Tam gün yasasıyla küskün hocaların % 70’i geri döner’

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni yasama döneminde üniversite hocalarına yönelik ‘Tam Gün' düzenlemesi yapacaklarını söyledi, “Düzenleme ile hocaların yüzde 70’i...

Kapat