Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

1 Ekim 2009, Perşembe 16:36

İlaçta reklamın önü açıldı

1996 ve 2003 yıllarında düzenlenen ve Danıştay 10. Dairesi’nin 13.12.2005 tarih ve 2003/5945 E. 2005/7622 K. sayılı kararıyla tıbbi ürünlerin tanıtımlarına ilişkin fıkralarının iptal edildiği Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükteyken yayımlanan TRT Reklam Yönetmeliği camiada çok ciddi tartışmalara yol açtı. Reçetesiz ilaçlara reklam serbestisinin önünü açan yönetmeliğe ilişkin olarak basına açıklama yapan Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürü Dr. Mahmut Tokaç, yönetmeliğin söz konusu maddesinin düzeltileceğini kaydetti. Ancak bu açıklamayı “yeterli” bulmayan İstanbul Eczacı Odası, “reçete ile satışına izin verilen ilaçlar” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 28 Ağustos’ta Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açtı. “İlaca reklam serbestisi”nden “global bütçe planları”na epey yoğun geçen Ankara Gündemi’nden diğer önemli başlıklar ise şöyle…

1. 19.08.2009 tarih, 2009/104 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelge ile Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin 7. maddesine göre bazı düzenlemeler yapıldı ve 20.08.2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

2. 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği yayımlandı. Söz konusu yönetmelik, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış olup, amacı kurumun radyo, televizyon ve diğer medya araçlarında yayınlanacak reklamlarda, kurum ile reklam veren müşterilerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğin 5. maddesinin f bendinde; “Reçete ile satışına izin verilen ilaçlar, alkollü içkiler, sigara ve tütünler; yapımı, sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri, eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri ile benzeri ürün ve hizmetlerin reklâmı kabul edilemez” hükmü yer almaktadır.

3. 28.08.2009 tarih, 2009/1 sayı ve “Tedarikçi Firmalara (Üretici/İthalatçı) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Başvurusu Hakkında” konulu bir duyuru, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından yayımlandı.

4. 28.08.2009 tarih, 2009/2 sayı ve “Tıbbi Cihaz Alımı Yapan İdarelere T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Başvurusu Hakkında” konulu bir duyuru İEGM tarafından yayımlandı.

5. 28.08.2009 tarih, 2009/4 sayı ve “Tedarikçi Firmalara (Üretici/İthalatçı) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Başvurusu Hakkında” konulu bir duyuru İEGM tarafından yayımlandı.

6. 28.08.2009 tarih, 2009/5 sayı ve “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ile İlgili Bilgi Talebi Hakkında” konulu bir duyuru İEGM tarafından yayımladı.

7. 28.08.2009 tarihinde İEGM, yayımladığı bir duyuru ile ithal ilaç ruhsatına esas GMP denetimi için başvuru dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgelerin güncellenmiş olduğunu bildirerek güncel bilgi ve belgeleri duyurdu.

8. 31.08.2009 tarih, 2009/107 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelge ile Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı değişiklikler yapıldı ve 27.08.2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

9. 01.09.2009 tarih ve 060845 sayılı yazı ile İEGM tarafından İn Vitro Fertilizasyon (IVF) İthalatında Kontrol Belgesi İçin Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler ilan edildi.

10. 02.09.2009 tarih, 2009/108 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelge ile Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı değişiklikler yapıldı ve 03.09.2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

11. 03.09.2009 tarihinde İEGM’nin web sitesinde Eczaneler ve Ecza Depoları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ecza depolarına ait liste yayımlandı.

12. 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11) yayımlandı.

13. 07.09.2009 tarihinde İEGM tarafından “Fertilizasyon Ürünlerinin Piyasaya Arz Edilmesi” hakkında bir duyuru yayımlandı.

14. 07.09.2009 tarih, 2009/110 sayı ve “Danıştay Kararı” konulu bir genelge, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelge ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından SGK aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesi’nin 25.11.2008 tarih ve 2008/9164 E. sayılı kararı ile 29.09.2008 tarih ve 27012 mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (8.2) numaralı maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Serbest diş hekimlikleri, kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır” kuralının ve 24.1.1.3.1 maddesinde yer alan “(diş tedavileri EK–7 Listesine) göre faturalandırılır” ibaresinin, yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle yapılacak uygulamalar açıklandı.

15. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında imzalanan Kredi Anlaşması yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca yürütülecek olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi’nin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 30 Haziran 2009 tarihinde imzalanan 56.100.000 euro tutarındaki krediye dair anlaşma ve eki mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi, Bakanlar Kurulu’nca 10.08.2009 tarihinde kararlaştırıldı.

16. 10.09.2009 tarih, 2009/111 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu genelge SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelge ile Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapıldı ve bu düzenlemeler 10.09.2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

17. 11.09.2009 tarih, 2009/3 sayı ve “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kayıt/bildirim yapılacak/yapılmayacak ürünlerle ilgili örnekler” konulu bir duyuru İEGM tarafından yayımlandı.

18. 16.09.2009 tarih ve 27351 sayılı Resmi Gazete’de Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

19. 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bu karar ile, referans ülkelerin önceden ilan süresi, referans fiyat takibine ilişkin sorumluluk ve orijinal, jenerik ve 20 yıllık ilaçların fiyatlandırılması gibi konularda esaslı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu karara ilişkin ayrıntılı açıklamaya, Av. Murat Karkın’ın bu sayımızda yer alan makalesinden ulaşabilirsiniz.

20. 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) yayımlandı. 01.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu tebliğ ile ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, vücut dışı protez ve ortez kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katılım payı alınmasına ilişkin esas ve usuller tespit edildi.

21. 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı ve uygulanacak indirim oranlarına ilişkin maddelerde değişiklik yapıldı. Ayrıca, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nde (EK-5/A) birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyat değişikliği yapılan ilaçlar ve “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi”ne (EK-2/G) eklenen ilaçlar yayımlandı. 

22. 18.09.2009 tarih, 2009/115 sayı ve “Danıştay Kararı” konulu genelge, SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Söz konusu genelgede Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından SGK aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 15.07.2009 tarihli ve 2008/10433 E. sayılı kararı ile “Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü ile 28.08.2009 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin 23. maddesinin son iki cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği belirtilerek, karar gereğince Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin “Devam eden tedaviler” başlıklı 23. maddesinin son iki cümlesinde yer alan “Devam etmekte olan tedavi, kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirildiği tarihte sağlık hizmeti sunucusundaki yatarak sağlanmakta olan tedavileri ifade eder. Kişilerin var olan kronik hastalıkları nedeniyle müteakip müracaatları devam etmekte olan tedavi olarak değerlendirilmez” hükümlerinin uygulanmayacağı duyuruldu.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Dünya eczacılık mesleğinin olimpiyatı Türkiye’de

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Kongresi, bu yıl ikinci kez İstanbul'da yapılıyor.

Kapat