Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

24 Şubat 2014, Pazartesi 13:51

Hekim nöbetlerine sınırlama tavsiyesi

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, kesintisiz 24 saatin üzerinde nöbet tutturularak çalıştırılan bir asistan hekimin yaptığı şikayeti kabul ederek, Sağlık Bakanlığına, hekimlerin dinlenme haklarının baştabip veya nöbetçi tabibin ucu açık takdir haklarıyla sınırlandırılmaması, bu yönde mevzuat değişikliği yapılması, hekimlere aylık 130 saatten fazla nöbet yazılmaması konusunda sağlık mevzuatında düzenleme yapılarak aylık nöbet üst sınırının belirlenmesi için tavsiyede bulundu.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir asistan hekim, kesintisiz 24 saatin üzerinde nöbet tutturulmak suretiyle çalıştırılması ve asistan hekimlere uzmanlık diplomalarının mecburi hizmet sonrasında verilmesi uygulamasının kaldırılması yönünde tavsiye kararı verilmesi istemiyle şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, Türkiye’de görev yapan 20 bin asistan hekimin ortak sorunu 33 saat nöbet devamlılığının dünyadaki hiçbir çalışan güvenliği kanununa uymadığı, yıllardır hiçbir düzeltme yoluna gidilmediği, sağlık hizmetlerinin 24 saat devamlılığının asistan hekimler üzerinden sürdürüldüğü savunuldu.

Dilekçede, meşakkatli eğitim süreci sonrasında alınan diplomaların mecburi hizmet sonrasında verildiği belirtilerek bu durumun  insan haklarına ve Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürüldü.

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, asistan hekimlere uzmanlık diplomalarının mecburi hizmet sonrasında verilmesi konusuna ilişkin şikayetini, yerinde olmadığı gerekçesiyle reddetti, fazla çalıştırılmaya ilişkin şikayeti ise kabul etti.

“Konu geniş çerçevede ele alındı”

Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu’nun tavsiye kararında, şikayet konusunun çok geniş kesimi ilgilendirdiği, hak ihlali olduğu, aynı uygulamalara maruz kalan tüm hekimlerin sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakları olduğu konuları gözetildiğinde, sadece şikayetçinin şikayetlerinin çözümüne özel bir tavsiyede bulunmanın yeterli olmayacağı, konunun geniş bir çerçevede ele alınarak sorunun temelinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sorunun temelinde yatan, hekim eksikliği nedeniyle, sağlık hizmetinin önemli unsurlarından olan, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alması gereken asistan hekimlerin dinlenme haklarının ellerinden alınmasının kabul edilemeyeceği belirtilen kararda, bununla ilgili bir mekanizma ile denetim sistemi getirilmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
İnsanlar ileride diriltilmek için dondurulmaya başlandı

Bir Rus şirketi daha sonra diriltmenin mümkün olacağı şekilde uzun süreli insanları dondurma hizmeti sunuyor. Şu an 34 insan ve...

Kapat