Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

15 Ağustos 2013, Perşembe 14:04

Hastane kalitesinde “şiddet” kriteri

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik düzenlemesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve buna karşı alınan önlemler de ölçüt olarak belirlendi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, sağlık hizmetinde kalite standartının hem kamu hem de özel sektör için önem taşıdığını dile getirdi. Şencan ayrıca yeni düzenlemeyle tüm hastanelerin değerlendirmeye tabi tutulacağını da bildirdi.

Özel hastanelerin puanlamasının Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet alımı, kamu hastanelerinin puanlamasının ise yönetimin izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu anlatan Şencan, “Bakanlık olarak kalite değerlendirmesinde birçok parametreyi göz önünde bulunduracağız. Hasta bakım, enfeksiyon kontrolü, acil durum ve afet yönetimi, poliklinik ve ameliyat hizmetleri gibi ölçütler hastane kalite değerlendirmesinde dikkate alınacak” diye konuştu.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin de sağlık hizmetinde önemli bir kalite standardı olduğuna dikkati çeken Şencan, “Çalışanı şiddete uğrayan bir hastane için puanlama nasıl olacak” sorusu üzerine şu bilgileri aktardı: “Şiddet olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınması hastane yönetiminin görevleri arasındadır. Şiddet yaşanan bir hastanede buna yönelik önlem alınıp alınmadığı, önlem alınmışsa etkin olup olmadığı kalite için yapılacak değerlendirmede mutlaka dikkate alınacaktır” dedi.

Kalite değerlendirmesinin sağlık kurumuna yönelik bir yaptırımı içermediğini vurgulayan Şencan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapacağımız değerlendirme hastanelerin hizmet kalitesini geliştirmesi açısından büyük yarar sağlayacak, bir projeksiyon olacak. Bakanlık olarak bu konuda cezalandırıcı bir tutum izlemek yerine modern bir yaklaşım benimsiyoruz. Değerlendirmeyi hastanelerin dikkatine sunacağız, onlar da bunu kendilerini geliştirmek için kullanabilir.”

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyeli olduğunu anımsatan Şencan, “Bu kriterler sağlık turizmi için bir ölçü olabilir” diye konuştu.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Doktorlar ve hemşireler zararda

Sadece taban aylıklara yapılan brüt 175 TL zamdan dolayı, Sağlık Hizmetleri Sınıfından yer alan tüm personel, 2014 yılını zararla kapatacak....

Kapat