Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

13 Aralık 2011, Salı 18:51

Erken evre Hodgkin lenfoma’da radyoterapisiz kemoterapi daha başarılı

Amerikan Hematoloji Derneği (American Society of Hematology, ASH) Kongresinde duyurulan ve The New England Journal of Medicine’de (NEJM) yayınlanan yeni bir çalışmanın sonuçları, erken evre Hodgking lenfoma hastalarında sadece kemoterapi uygulaması ile, radyoterapi ile birlikte kemoterapi uygulamasına oranla daha başarılı sonuçlar elde edildiğini gösteriyor.

ABD’de ve Kanada’da çeşitli kurumlarda görev alan araştırmacıların gerçekleştirdiği çalışmaya hastalık düzeyi IA ve IIA’da bulunan ve daha önce tedavi edilmemiş 405 Hodgkin lenfoma hastası katılmış. Çalışmada hastalar sadece doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin’den oluşan (ABVD) kemoterapi ve durumlarına göre subtotal nodal radyoterapi ile ABVD veya sadece subtotal nodal radyoterapi alan iki gruba randomize olarak atanmışlar.

Birincil sonlanım noktası olarak 12 yıl genel sağ kalımın belirlendiği çalışmada, 12. yılın sonunda sadece ABVD alan hastalarda sağ kalımın %94 olduğu, radyoterapi alan hastalarda ise bu oranın %87 olduğu tespit edilmiş.

Yayınladıkları makalede radyoterapinin sekonder kanserlere ve kalp rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirten araştırmacılar, yayınladıkları sonuçlar neticesinde artık bu hastalarda sadece ABVD kullanımına başvurulmasını öneriyorlar.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilaçları kardiyovasküler riskleri artırmıyor

JAMA'da yayınlanan yeni bir retrospektif çalışmanın sonuçları DEHB tedavilerinin, sanılanın aksine, kardiyovasküler riskleri artırmadığını gösteriyor.

Kapat