Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

5 Mart 2014, Çarşamba 14:25

En fazla kadın yönetici ilaç sektöründe

Yenibiris.com’un, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yaptığı analize göre, 2013 yılında tepe yönetim kademesine atanan kişilerin yüzde 21’ini kadınlar oluşturdu. Son iki yıl içinde en fazla kadın yönetici ataması yapan sektör ilaç olurken, turizm-otelcilik sektörü de 2013 yılında kadın yöneticilere daha fazla koltuk ayırdı. Medya ve gıda, 2012’ye kıyasla kadın yöneticilere daha az yer veren sektörler arasında yer aldı. Son 1 yılda atanan yöneticilerin neredeyse dörtte biri kadınlardan oluştu.

Yenibiris.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken son 1 yıl içinde ataması yapılan yöneticilerin arasında kadınların durumunu mercek altına aldı. Bu doğrultuda 2013 yılında 35 sektör ve 19 iş alanında gerçekleşen 411 atama ve transfer analiz edildi. Buna göre, ataması gerçekleşen 411 yöneticiden sadece 112’sini kadınlar oluşturdu. 2013’te en fazla kadın yöneticinin, 2012’de olduğu gibi yine ilaç şirketlerinde görevlendirildiği ortaya çıktı. İlaç sektöründe son 1 yılda yeni pozisyonlarında göreve başlayan kadınlar en çok insan kaynakları ve pazarlama departmanlarında yer alıyor. 2012 yılında da en çok yeni kadın yöneticiye yer veren sektör ilaç olmuş ve sektördeki atamaların yüzde 40’ı kadınlardan gerçekleşmişti.

2013’te atanan yöneticilerin toplamının yüzde 27’si kadınlardan oluşurken, atamaların yüzde 14’ü ilaç sektöründe gerçekleşti. İlaç sektöründeki bütün atamalara bakıldığında ise, kadınların toplamda yüzde 51’lik bir paya sahip olduğu görülüyor.

Yenibiris.com’un yaptığı incelemeye göre, 2013 yılında, yönetim kademesine katılan kadın oranında 2012’ye göre az da olsa bir artış (yüzde 4) gerçekleşti. 2013 yılı içinde tepe yönetim kademesine atanan kişilerin yüzde 21’ini kadınlar oluştururken, tepe yönetimde kadınlara en fazla yer veren sektörler arasında bilişim öne çıktı.

Tepe yönetimi atamalarında artış oldu

Geçtiğimiz yılın atama ve transferlerinde öne çıkan bir başka sonuç ise kadın yöneticilerin tepe yönetimde biraz daha fazla söz alması. Yeni görevlerine başlayan kadın yöneticilerin yüzde 25’i (genel müdür, genel müdür yardımcısı vs.) tepe yönetimde yer alıyor. 2012’de bu oran yüzde 20’ydi. Genel olarak tepe yönetim kademesinde atanan kişilerin sadece yüzde 21’inin kadın olması, kadınların yönetimlerde daha fazla temsil edilmesi bakımından alınacak daha çok yol olduğunu gösteriyor.

2013’te yeni görevine başlayan 81 genel müdürün 13’ünü kadınlar oluşturdu. Tepe yönetime getirilen diğer yönetici kadınların sayıları ise şöyle oldu:

  • Genel Müdür: 13
  • Genel Müdür Yardımcısı: 5
  • Başkan: 2
  • Yardımcı CEO: 1
  • Başkan Yardımcısı: 1
  • Yönetim Partneri: 1
  • İcra Kurulu Üyesi: 1
  • Ticari Direktör: 1

Turizmde yüzde 37’lik kadın oranı
Turizm-otelcilik sektörü de kadın yöneticilere daha fazla koltuk ayırma konusunda 2013’te ön plana çıktı. 2012 yılında gerçekleşen kadın yönetici atamalarının sadece yüzde 4’ü bu sektörde iken, bu yıl yüzde 12’si turizm-otelcilik sektöründe gerçekleşti. Sektörün kendi içindeki dağılımında ise yeni yöneticilerin yüzde 37’si kadınlardan oluşuyor. Yani sektörde geçen yıl yapılan 35 atamanın 13’ünde kadınlar yer aldı. Sektörde kadın genel müdür oranı da diğer sektörlere göre dikkat çekiyor. Kadın genel müdürlerin yüzde 33’ü bu sektörde çalışıyor.

Medya ve gıdada düşüş

2012’ye kıyasla kadın yöneticilere daha az yer veren sektörler de oldu. 2012 yılında kadın yöneticilerin dağılımında yüzde 7 pay alan medya ve gıda, 2013 yılı içinde kadın yönetici transferi oranında yüzde 3 ve 2’lerde kaldı. Medya sektöründeki yönetici değişimlerinin yavaşlaması bunun en büyük nedeni olarak gösteriliyor. 2013 yılını internet ve teknoloji evrimi ile geçiren medya sektörü, genel olarak istihdamda bir duraksama yaşıyor. Gıda sektörü ise hem işe alımda hem de yönetici değişimlerinde yükselişte olmakla birlikte, sektördeki kadın yönetici oranı azalmış durumda.

En fazla kadın yönetici ataması İK’da

Kadın yöneticilerin kuşkusuz en yoğun görüldüğü alanlardan biri de insan kaynakları. Yeni görevlendirilen her 5 yönetici kadından biri insan kaynakları departmanından. İnsan kaynaklarının kendi içindeki yeni kadın yönetici atama/transfer oranı yüzde 54 oldu. 2012 yılında bu oran yüzde 68 idi.

 


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Az gelişmiş bölgelere sözleşmeli sağlıkçı getirilecek

Sağlık Bakanlığı, kalkınmışlık düzeyi düşük bölgelerde hekim ve sağlık personeli istihdamında yaşanan sıkıntıyı aşmak için yeni bir formül geliştirdi. Kalkınmışlık düzeyi...

Kapat