Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

9 Aralık 2013, Pazartesi 10:38

Doktor da memur sayılacak

1 Ocak-1 Eylül 2013 tarihlerini kapsayan 8 ayda sağlıkta 7 bin 287 şiddet olayı yaşandı. Bugüne kadar 5 hekim şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Meclis’teki tasarı kabul edilirse sağlık çalışanlarına şiddetin de önüne geçilecek.

Kamuoyunda ‘Tam Gün Yasası’ olarak bilinen ve bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nden dönen düzenleme sonrası sağlık önemli değişimler öngöre yeni bir kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda. Salı gününden itibaren görüşülmeye başlanan düzenlemenin 20 maddesi Genel Kurul’dan geçti. Düzenlemenin ay sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması hedefleniyor. Kanun tasarısının Genel Kurul’dan geçen 20 maddesi şu konuları kapsıyor.

KANUN TASARISINDA NELER VAR?

– Sağlık Bakanlığı denetimine tabi tüm sağlık kuruluşlarına denetim sürecinde her türlü bilgi ve belgeyi paylaşma zorunluluğu getirildi. Bu nokta üzerinde yoğun eleştiriler söz konusu.
– Kamu görevlisi olan hekimler mesai saatleri dışında muayene açamayacaklar. Bu kapsamda hali hazırda mesai saatleri dışında mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin çalışmalarına üç ay içerisinde son vermeleri gerekiyor. Çalışmalarına son vermeyen hekimlerin öğretim üyeliğinin sonlandırılması hükmü kabul edildi.

DİŞ HEKİMLERİNE İSTİSNA TANINDI 

– Yalnızca diş hekimliği fakültelerinde görev yapan profesör ve doçentler sözleşme ile özel sağlık kuruluşlarında ve vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Sözleşmeler aylık süresi 80 saati geçmemek üzere en fazla bir yıllık yapılabilecek.

AİLE HEKİNE NÖBET GELİYOR

KANUN tasarısında aile hekimlerinin ayda en az iki kez acil bölümünde olmak üzere nöbet tutması yönünde düzenleme var. Tasarı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının mesai saatleri dışında ayda en az 16 saat nöbet tutması planlanıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilmesi öngörülüyor. İşyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı, sadece çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde aranacak.

HER AY 1.000 DOKTOR ŞİDDET MAĞDURU

TASARIDA sağlık çalışanlarını en çok sevindiren düzenleme şiddet konusunda. Beyaz Kod verilerine göre 1 Ocak-1 Eylül 2013 tarihlerini kapsayan 8 aylık sürede sağlıkta 7 bin 287 şiddet olayı yaşandı. Her ay yaklaşık bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Şiddet olaylarının yüzde 33’ü (2 Bin 392) fiziksel saldırı olarak gerçekleşti. Yüzde 67’si (4 bin 895) sözlü şiddet vakası oldu. Bugüne kadar Türk Tabipler Birliği’ne göre 5 hekim, hekime şiddet sonucu hayatını kaybetti.

ÖZEL HASTANE ÇALIŞANI KAMU STATÜSÜNDE

KANUN tasarısı yasalaştıktan sonra, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedenleri arasında sayılacak. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, görevleri sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı kamu görevlisi sayılacak.

GELİR KAYBINI İLAVE ÜCRET TELAFİ EDECEK

MESAİ sonrası üniversite hastanelerinde hizmet verilmeye devam edilmesi halinde hastalardan alınacak ilave ücretin döner sermaye dışında bir fonda toplanması sağlanacak. Bu gelirin yüzde 50’si öğretim üyesine, performansına da bağlı olarak ödenecek. Kanun tasarısıyla sünnet ameliyatının yalnızca tabiplerce yapılması öngörülüyor. Ancak olağanüstü hallerde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimi almış kişilerin sünnet yapması mümkün olacak.

DOKU NAKLİNDE AİLEDEN İZİN ALMA BİTİYOR

KANUN tasarısında yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personellerin nöbet ücretlerinin de yüzde elli artırılması planlanıyor. En önemli maddelerden biri de organ ve doku nakline ilişkin. Kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular aksine bir vasiyet yoksa  ailenin izni olmadan alınabilecek. Yurtdışından kadavra ve kadavra parçası temin edilebilmesi tasarının yasalaşması sonrası mümkün olabilecek.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Sağlık Bakanlığı 4924’lü personel alacak

Mahrumiyet bölgelerine 2 kat maaşlı 4924'lü sözleşmeli personel alınacak. Mahrumiyet bölgelerine 2 kat maaşlı 4924'lü sözleşmeli personel alınacak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, mahrumiyet bölgelerindeki sağlık personeli eksikliğini gidermek amacıyla sözleşmeli personel alımına gidecek....

Kapat