Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

7 Eylül 2011, Çarşamba 19:59

Boehringer Ingelheim Trajenta’nın (linagliptin) Almanya’da kullanıma sunumunu geciktirecek

Pharma Times’ın haberine göre Boehringer Ingelheim ve Lilly, yakın zamanda FDA ve EMA tarafından onaylanan yeni Tip 2 diyabet tedavisi Trajenta’nın (linagliptin) Almanya’da kullanıma sunumu için Alman Hükümeti ile yürütülen fiyat görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyecekler. Bunun da ötesinde, Boehringer Ingelheim tarafından yapılan basın duyurusunda (Almanca), yeni yürürlüğe sokulan “Kanuni Sağlık Sigortasında Farmasötik Pazarın Yeniden Yapılandırılması” yasası uyarınca Trajenta’nın fiyatının beklenenin altında belirlenmesi durumunda, ilacın Almanya’da pazara sunulmasından vazgeçilebileceği de belirtiliyor.

Pharma Times’a konuşan Boehringer Ingelheim’ın Almanya operasyonlarından sorumlu Başkanı Engelbert Guenster;

“Geri ödemeden sorumlu yetkililer ile yürütülen görüşmeler yeni inovatif tedavilere uygun fiyatların belirlenmesi için bir hazırlığın olmadığını düşündürüyor.”

ifadesini kullanıyor.

Hükümetler tarafından ilaç fiyatlarına yapılan müdahalelerin etkinliği uzun süredir bu tür uygulamalar yürütmekte olan ülkelerde tartışmalara konu oluyor. Örneğin yakın zamanda Kanada’da gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre ilaç fiyatlarının hükümet tarafından düzenlediği ülkede ilaç harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 1,6 olduğu tespit edildi. Tamamen serbest piyasanın hakim olduğu komşu ülke ABD’de aynı oranın yüzde 1,8 olduğu dikkate alındığında Kanada’da ilaç pazarına yapılan fiyat müdahalesinin ciddi bir fayda sağlamadığı açıkça görülüyor.

Fiyat belirleme müdahaleleri en çok orijinatör ilaç firmalarını etkilediği için, Almanya orijinli uluslararası bir araştırmacı ilaç firması olan Boehringer Ingelheim tarafından Almanya’da yeni bir ürünün pazara sunulmasının fiyat belirleme çalışmalarının sonuçlanmasına kadar geciktirilecek olması özellikle önem taşıyor. Firma tarafından, beklenenin altında belirlenecek bir fiyat neticesinde ilacın Almanya’da piyasaya sürülmesinden vazgeçilmesi, fiyat müdahale politikalarına karşı verilen önemli bir tepki örneğini oluşturacak. Firmayı bu karara almaya zorlayacak katı fiyat politikaları uzun vadede benzer politikalar izleyen ülkelerde hastaların yeni tedavi olanaklarına erişiminin kısıtlanması sonucunu doğurabilir görünüyor.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
FDA bisfosfonat grubu ilaçlarının risklerini Cuma günü gerçekleşecek panelde tartışacak

Osteoporoz tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç grubu olan bisfosfonatlar atipik femur kırıkları, özafajiyal kanserler ve renal yetmezlik gibi riskler ile...

Kapat