Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

2 Temmuz 2013, Salı 14:11

Atriyal fibrilasyon tedavisinde öncelik iskemik inmeden korumak!

Avrupa’daki yeni bir araştırmaya göre atriyal fibrilasyonlu hastaların tedavisindeki birinci öncelik hastaları iskemik inmeden korumak.

1000 hekimin katıldığı online olarak Avrupa genelinde gerçekleştirilen bir anketten elde edilen yeni bulgular, hekimlerin üçte ikisinden fazlasının atriyal fibrilasyonlu (AF) hastaların tedavisindeki en önemli amacın  iskemik inmenin önlenmesi  olduğunu ortaya çıkardı. İskemik inme AF’li hastalarda en yaygın görülen inme türü olarak biliniyor. Bu bağlamda Avrupalı hekimler iskemik inme vakalarının gerçek sayısı ve söz konusu hasta popülasyonu üzerindeki etkisi ile ilgili farkındalığın artması gerektiğinin altını çiziyor.

28-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Avrupa İnme Konferansı öncesinde açıklanan anket bulguları, iskemik inmenin riskleri ve AF’li hastaların hayatlarındaki etkisiyle ilgili daha fazla bilgilendirme ve eğitime olan ihtiyacın altını çiziyor.

Almanya Essen Üniversitesi Nöroloji Bölümü Başkanı Profesör Nörolog Hans-Christoph Diener konuyla ilgili şunları söylüyor: “Atriyal fibrilasyonlu hastanın takip ve tedavisini yürüten bütün hekimlerin bu hastaların iskemik inme riskinin farkında olması gerekmektedir.

Günümüzde bu üzücü olayların bir çoğunu önleyebilmek adına elimizde yeni ve önemli olasılıklar bulunuyor. Tedavi veren hekimler olarak tarama, tanı ve risk değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla inmeye karşı korunması gereken hastaları belirlemekten ve onları iskemik inme veya beyin kanamalarının olası sonuçlarından en iyi şekilde korumaktan sorumluyuz.”

Yedi Avrupa ülkesi genelinde gerçekleştirilen online MedLIVE™ PULSE anketine katılan kardiyologlar ve pratisyen hekimler, AF ile ilgili tedavi öncelikleri hakkındaki görüşlerini belirttiler. Anket kapsamında, AF’de inmenin önlenmesi ile ilgili hekimlerin tedavi metodlarını , deneyimlerini ve iskemik inmenin görülme sıklığıyla ilgili farkındalık düzeyinlerini etkileyen faktörler araştırıldı.

  • Hekimlerin %67’si AF’li hastaların tedavisindeki en önemli amaçlarının skemik inmeleri önlemek olduğunu belirtti.
  • Hekimlerin %84’ü iskemik inme vakalarının AF’li hastalar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
  • Tedavi seçimini etkileyen önemli faktörler sorulduğunda, hekimlerin %56’sı hastaları iskemik inmeye karşı korumanın tedavi seçimini etkileyen tek ve en önemli faktör olduğunu ve bunu takiben genel tedavi etkinliğini (tüm inmelere karşı koruma) ve tedavi güvenliliğini (hastalarda kanama riskinin en aza indirilmesi) dikkate aldıklarını belirttiler.
  • AF’li hastalar için tedavi seçimlerinde hangi özelliklere önem verdikleri sorulduğunda, hekimlerin %50’si  klinik verilerin en çok dikkat ettikleri özellik olduğunu söylerken, %39’luk bir kesim klinik uygulama deneyiminin tedavinin günlük yönetim açısından elverişliliğinden daha önemli olduğunu belirtti.<0}

SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Sağlık Bakanlığı her aileye bir diş hekimi atayacak

Türkiye’de özellikle çocukların ciddi diş sağlığı problemleri yaşaması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık her ailenin bir diş hekimi olacağını açıkladı.Hekimleri aileleri her ay...

Kapat