Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

17 Mart 2014, Pazartesi 15:20

Asistan hekimler greve gitti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri 14 Mart Tıp Bayramı’nın ardından bugün greve gittiklerini açıkladı. Asistan hekimler ağır işyükünden dolayı şikayette bulunurken, acil olarak 10 taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Ağır çalışma şartlarından dolayı kaliteli sağlık hizmeti veremediklerini, bu nedenle de hasta ile sağlık çalışanlarının devamlı olarak karşı karşıya geldiğini, kötü sistemin bedelini kendilerinin ödediklerini belirtti. Yazılı açıklama ile taleplerini belirten asistan hekimler acil yerine getirilmesini istedikleri 10 maddeyi şöyle sıraladı:

1. Öncelikli olarak asistan hekim kadrosu eksikliğinin klinikler bazında tespiti ve yeterli kadro açılmasını talep ettik.
2. Asistan hekimlerin görev tanımının yapılmasını, angaryanın önüne geçilmesini ve asistanın görevi olmayan işlerin yürütülmesi için yardımcı sağlık personeli eksikliğinin giderilmesini talep ettik.
3. İnsanca yaşanılabilir düzeyde, emeğimizin karşılığı olan ve adil dağıtılan ücret/ek ödeme talep ettik. Hastane kaynaklarının nereye, ne kadar harcandığının şeffaf şekilde açıklanmasını talep ettik.
4. Nöbet ertesi izin hakkımızı talep ettik. İnsanlık dışı çalışma saatleri ve nöbet saatlerinin engellenmesini talep ettik. Nöbet ücretlerinin artırılmasını, ücretlerin zamanında ödenmesini talep ettik.
5. Acil Tıp Kliniğinin güçlendirilmesi, yeterli uzman ve asistan alımının sağlanmasını talep ettik. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde acil tıp rotasyonu bulunmayan branşların acil nöbetinden çıkarılmasını talep ettik.
6. Bizlere dayatılan “Yüklenme Senedi” nin kaldırılmasını, kaldırılamıyorsa standart haline getirilmesini talep ettik.
7. Kliniklerin eğitim ve rotasyon programlarının ayrıntıları ile birlikte standardize edilmesi ve eksiksiz uygulanmasının sağlanmasını talep ettik. Klinik içi eğitim saatlerinin mesai saatleri dışında ve dinlenme zamanlarında (öğle arası) yapılmasının önlenerek mesai saatleri içinde yapılmasının sağlanmasını talep ettik.
8. Poliklinik ve konsültasyon hizmetlerine uzman tabip veya eğitim sorumlusunun eşlik etmesinin sağlanmasını talep ettik. Yıllık izinlerin eksiksiz olarak kullanılmasının sağlanmasını talep ettik.
9. Acil servisler başta olmak üzere hizmet sunulan birimlerde çalışan güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ettik.
10. Bizler hakkında karar alan Akademik kurullar ve döner sermaye komisyonları dahil olmak üzere hastanenin yönetim ve karar alma basamaklarında asistan hekimlerin seçim ile belirlenecek kişilerce temsiliyetinin sağlanmasını talep ettik.

Taleplerimizi 14 Mart günü hastanemizin bağlı bulunduğu tüm yöneticilerin önünde kararlılıkla ve açık şekilde dile getirdik. Muhataplarımızın tümünden çözüm üretmelerini talep ettik ve taleplerimizin takipçisi olduğumuzu ilettik. İyi hekimlik adına, halkımıza nitelikli sağlık hizmet sunmak adına, mesleki onurumuz adına her biri meşru her biri haklı olan bu taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız.Angaryalar altında ezilmeye, uykusuz ve dinlenmeden neredeyse insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlanmaya, eğitim hakkımızın gasp edilmesine, sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların karşısına hedef olarak konulmaya

ARTIK YETER!

Bizler bu aksaklıkların sorumlusu değiliz!

KABUL  ETMİYORUZ!

Tekrar söylüyoruz çökmekte olan bu enkazın altına kalmayı kabul etmiyoruz! Haklı taleplerimizin sonuna kadar arkasında ve takipçisiyiz.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Pfizer üniversiteli gençlerle buluşuyor

Pfizer, kariyer yolculuğuna ilaç sektöründe başlamak, profesyonel hayatı yakından tanımak isteyen üniversite öğrencileriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere üniversitelerde etkinlikler...

Kapat