Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

24 Kasım 2008, Pazartesi 14:12

Ankara’da Ekim ayı yoğun geçti

SGK tarafından 25 Eylül 2008’de Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2008/85 Sayılı Genelge yayımlandı. Genelgede 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve anılan Kanun’un uygulaması ve denetimine ilişkin olarak hazırlanan Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri’nce yapılacak işlemler ile uygulamanın usul ve esasları açıklandı. Eylül ve Ekim ayındaki diğer düzenlemeler ise şöyle;

1. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Beyin Ölümü Bildirimlerinin ve Kadavra Organ Bağışının Artırılması konularına ilişkin 12 Eylül 2008 tarih ve 35166 Sayılı Genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde organ azlığına çözüm bulmak, organ nakli ve bağışı konusunda dünya standartlarını yakalamak için, her ventilatörlü yatak başına yılda bir beyin ölümü bildirimi yapılması hedefleniyor.

2. 5 Eylül 2008’de Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2008/56 Sayılı Genelge ile Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’nde (USVS) yer alan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre, elektronik ortamda ülke çapındaki bütün hastanelerden ve aile hekimlerinden sağlık verileri toplamayı amaçlayan ve tüm paydaşların kullanacağı ortak bir platform olan Sağlık-NET’in veri ve sistem bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla yerine getirilmesi gereken hususlar bildirildi.

3. 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 29 Eylül 2008 Pazartesi tarih ve 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Sağlık Uygulama Tebliği’nin, eki EK-8/A Listesi 1 Ocak 2009’da, diğer hükümleri ise 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girdi.

Sağlık Uygulama Tebliği; sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesi amacıyla, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28 Ağustos 2008 tarih ve 26981 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlendi.

4. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri’ne ilişkin olarak 6 Ekim 2008 tarih ve 2008/61 Sayılı Genelge yayımlandı. Buna göre, 1997 tarih ve 23053 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliği”nin 79. maddesi ve Ek-4 sayılı cetvel doğrultusunda yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan ve 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 60. maddesinin (e) bendi hükümleri gereği yolcu ve eşya taşımacılığı işini yürüten kişilerin her beş yılda bir psiko-teknik değerlendirme testinden geçmeleri zorunlu hale gelmiştir. Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin söz konusu mevzuat kapsamında işleyişini düzenlemek amacıyla 2008/61 Sayılı Genelge hazırlandı.

5. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim 2008’de “Hak Ediş Ödemelerinde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları” konulu Genelge yayımlandı. Bu Genelge ile “hak ediş ödemesine esas borcu yoktur” yazılarının verildiği tarihten düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olacağı duyuruldu.

6. SGK tarafından yayınlanan 13 Ekim 2008 tarih ve 2008/86 Sayılı Genelge ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılıklarına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

7. SGK tarafından yayınlanan 14 Ekim 2008 tarih ve 2008/87 Sayılı Genelge ile Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamalarına ilişkin düzenlemeler açıklandı.

8. 17 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de aşağıda sayılan Yönetmelikler yayımlandı:

– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;s Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İlkyardım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9. 22 Ekim 2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de 2008 SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Nüfus yaşlandıkça evde bakım talebi artacak

Son zamanlarda giderek artmaya başlayan hizmet taleplerinden biri de evde bakıma yönelik. Hastanede geçirilen yatarak tedavi sürecinden sonra taburcu edilen,...

Kapat