Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

4 Kasım 2011, Cuma 19:18

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK yayımlandı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin 2 Kasım 2011 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce KHK’nın yayımlanmamış bir taslağına ulaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) düzenlediği bir basın toplantısı ile taslağı eleştirmişti. TTB, bugün (4 Kasım 2011) düzenlediği bir basın toplantısı ile de KHK’nın yayınlanan son şekline eleştirilerini yöneltmeye devam etti. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfikar Cebe ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik’in katıldı. Toplantıda okunan basın açıklamasında;

“Bakanlık Teşkilatı; Merkez ve Taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır. Bakanlık Merkez Teşkilatı; Bakan, müsteşar, Sağlık Politikaları Kurulu – (Bakan tarafından seçilen 11 üye + müsteşar + müsteşar yardımcıları) müsteşar yardımcısı ve 12 adet genel müdürlük ve dört tane bağlı kuruluştan oluşmaktadır. Ancak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri hem bağlı kuruluşların hem bütün diğer birimlerin görev ve yetkilerini mükerrer olarak içermektedir”

ifadelerine yer verildi. KHK’nın tüm illerde Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmasının yolunu açtığına değinilen açıklamada;

“Bu birlikleri Genel Sekreter yönetecek. Genel Sekreter hastanelerde çalışan herkesin nerede görev yapacağına, görev yerinin değişip değişmeyeceğine ve daha pek çok şeye tek başına karar verecek. KHK, Anayasaya göre kamu görevlilerine sağlanması gereken ‘insancıl çalışma koşullarında hizmet üretmek için gerekli bütün yasal güvenceleri’ ortadan kaldırmaktadır”

denildi.

TTB tarafından yapılan basın açıklamasının tamamına resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
İstanbul’da Aile Hekimliği 1 yaşında

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İstanbul'da Aile Hekimliği Uygulaması'nın birinci yılını doldurması nedeniyle bir basın toplantısı...

Kapat