Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

4 Ocak 2010, Pazartesi 19:05

İlaç tanıtımları kısıtlandı

 Vatandaşa verilen sağlık hizmetini olumsuz etkilediği gerekçesiyle ilaç tanıtımlarına kısıtlama getiren bir genelge yayımlandı. 1 Ekim tarihli genelgede, “hizmette kesinti ve aksamalara yol açtığı” bildirilen ilaç tanıtımlarına ilişkin iş ve işlemlerin muayene, tetkik, tahlil, hasta bakım ve tedavi hizmeti verilen saatler dışında yapılmasının sağlanması gerektiği duyuruldu. Ankara Gündemi’nde öne çıkan diğer gelişmeler ise şöyle…

 1. 24.09.2009 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/116 sayılı ve “Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlandı. Genelge ile 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapıldı.

2. 29.09.2009 tarih ve 27361 sayılı Resmi Gazete’de, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 13) yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin “Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı 14.1. maddesine “20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL’nin üzerinde olan ilaçlar için referans fiyat alıncaya kadar % 24 oranında (baz ıskonto % 11+% 13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için ıskonto oranı % 24 (baz ıskonto % 11+% 13 birlikte) olarak uygulanacaktır. Mahsuplaşma nedeniyle mevcut ıskontosu % 11’in altında olan ilaçlarda ilave % 13 ıskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut ıskontosu % 24’ün üzerinde olan ilaçlar için ilave % 13 ıskonto uygulanmayacaktır.” fıkraları eklendi.

3. 30.09.2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı ve yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesi şu şekilde düzenlendi: “Karekod, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacaktır. Karekod ifadesi bu yönetmelik ve bu yönetmeliğe atfen hazırlanan diğer mevzuatta yer alan ‘kupür’ ya da ‘kupür ve barkod’ ifadelerini de karşılar. 01.01.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler 01.01.2011 tarihine kadar piyasada satılabilecektir. Kupürlü bir ambalaj üzerine karekod uygulanmak istenirse kupür, tekrar kullanılmasını engelleyecek şekilde (çizilerek, baskı ile veya benzeri bir yöntemle) iptal edilir ve İlaç Takip Sistemi’ne bildirimi yapılarak ilaç piyasaya verilir. Karekodun kupür üzerine sökülemeyecek bir etiketle konulması da kupürün iptali olarak kabul edilir. Karekod etiket şeklinde kupür üzerine yapıştırılacaksa, mevcut kupür önceden iptal edilir. Piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafından etiket veya benzeri bir yöntemle karekod konulabilir. Bu işlem, firmanın kontrolü altında olmak üzere, ecza depoları ya da eczanelerde de yapılabilir. Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır santigrat dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 01.01.2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.”

4. 01.10.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2009/58 sayılı ve “İlaç Tanıtımı” konulu bir Genelge yayımlandı. Bu genelge ile bazı kurumların hastaların yoğun olduğu mesai saatleri içerisinde ilaç tanıtımlarının sürdürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyerek, hizmette kesinti ve aksamalara yol açmaya devam ettiğinin tespit edildiği, bu nedenle de ilaç tanıtımlarına ilişkin iş ve işlemlerin, hizmetin gereği hasta yoğunluğunun çok fazla olduğu acil, poliklinik, klinikler, laboratuvar, röntgen ve benzeri birimlerde vardiya uygulama saatleri de dâhil olmak üzere muayene, tetkik, tahlil, hasta bakım ve tedavi hizmeti verilen saatler dışında yapılmasının sağlanması gerektiği duyuruldu.

5. 01.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 2009/117 sayılı ve “Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlandı. Genelge ile 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapıldı.

6. 07.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından, 2009/118 sayılı ve “Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımlandı. Genelge ile 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapıldı.

7. 08.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, İlave Iskonto Uygulanacak 20 Yıllık İlaçların Listesi yayımlandı. Düzenleme hakkındaki itirazlar en geç 16.10.2009 tarihi mesai bitimine kadar kabul edildi.

8. 12.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından, 2009/120 ve 2009/125 sayılı ve “SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler” konulu iki Genelge yayımlandı.

9. 15.10.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı, 2009/124 sayılı ve “Ödeme Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin         7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir Genelge yayımladı. Genelge ile 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenlemeler yapıldı.

10. 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu tebliğin amacı; yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan acil servis hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi maksadıyla, acil servislerin personel ve hizmet kıstasları, fiziki şartları, ulaşım, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari standartlarını belirlemek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile etkin bir koordinasyon sağlamak, acil servisleri yataklı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre seviyelendirerek yeniden yapılandırılmalarını sağlamak, hasta triyajı ve renk kodu sisteminin uygulama esaslarını göstermek ve bu birimlerde yürütülecek nöbet hizmetlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
Fiyat kararnamesinin yankıları halen sürüyor

4 Aralık tarihinde yürürlüğe giren fiyat kararnamesi uygulaması nedeniyle ilaç ve sağlık sektörü 2009 yılını hayli hareketli ve olaylı kapattı....

Kapat