Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

22 Kasım 2011, Salı 13:13

İki büyük hastane bugün grevde

2003 yılından beridir uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm” politikalarının sağlıkta yıkıma neden olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri, bugün greve gidiyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi, İÜ Tıp Fakülteleri Öğrencileri, Asistan ve Uzman Hekimleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve İstanbul Tabip Odası’nın imzasını taşıyan kamuoyu duyurusunda, yıkımın 2011 yılında birbiri ardına gelen yasal düzenlemelerle artarak sürdüğü ifade edildi. Duyuruda tıp fakültelerinde, hastaların müşteri olarak görüldüğü ve daha fazla hasta bakılarak döner sermaye gelirlerinin artırılması esasına dayanan performans sistemine geçildiğine ve üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin yasal koşullarının oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, oluşturulan Kamu Hastane Birlikleri ile üniversite hastanelerinin de içinde yer aldığı tüm hastanelerin kâr amaçlı işletmelere dönüştürülmekte olduğu belirtildi. Tıp fakültelerinin işlevini yapamaz duruma getirildiği, tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin eğitim almalarının engellendiği savunuldu. Öğretim üyelerinin üniversite kadrolarından çıkartılarak sözleşmeli çalışmaya geçmeye zorlandığı ve sağlık çalışanlarına düşük ücretlerle, güvencesiz sözleşmeli olarak çalışma şartının getirildiğinin altı çizildi.

Duyuruda, bu koşulların oluşmasına zemin hazırlayan tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep eden katılımcılar 22 Kasım’da uyarı amacıyla hizmet sunulmayacağını bildirdiler. Türk Tabipleri Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda yer verilen programa göre grev bir gün sürecek.


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
3D deneyimi hayat kurtarıyor!

Dassault Systèmes ve Descartes Üniversitesi İLUMENS laboratuvarları işbirliği ile geliştirilen "Staying Alive" web sitesinde, kalp krizi geçiren bir hastaya uygulanması...

Kapat