Creasoup

Farmaskop - İlaç ve Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

4 Ocak 2010, Pazartesi 18:36

Fiyat kararnamesinin yankıları halen sürüyor

 Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, ilaç firmaları ve eczacılar arasında uzun süreden beri devam etmekte olan görüşmeler Aralık ayı içerisinde hız kazandı. Geçtiğimiz ayın en büyük olayı, kuşkusuz 4 Aralık tarihinde yürürlüğe giren fiyat kararnamesi oldu. 3 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, referans orijinal ve jenerik ürünlerin fiyatlandırılması konusuna açıklık getirmeyi hedeflerken depocuya satış fiyatlarını da düzenliyordu. Söz konusu kararın içeriği ve geçen ay yaşanan diğer gelişmeler ise şöyle: 

1. 25.11.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 2009/141 sayı ve “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. 26.11.2009 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu genelge ile 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

2. 01.12.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından, 2009/77 sayılı ve “Fiyat Değişikliklerinde Uygulama” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile 2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da yapılan 15.09.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği sonrası, 04.12.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlar sonrası eczane stoklarında yer alan ürünlerde oluşacak fiyat farkının üreticiler/ithalatçılar tarafından giderilmesinin gerektiği duyurulmuştur.

 

3. 03.12.2009 tarih ve 27421 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlanmıştır. Söz konusu karar ile özetle halen piyasada satışta olan, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış fiyatı bulunan veya ilk defa fiyat müracaatı yapılan ürünlerden; orijinal ürünlerin “depocuya satış fiyatının” jenerikleri piyasaya çıkıncaya kadar referans fiyatı geçemeyeceği; jeneriği piyasaya verilen orijinal ürünün “depocuya satış fiyatının” Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı referans fiyatın en fazla

% 66’sının olacağı; orijinali ülkemizde bulunmayan ürünlerin depocuya satış fiyatının Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı referans fiyatının % 66’sı olacağı; ilk jenerikten itibaren tüm jenerik ürünlere de orijinal ürüne ait referans fiyatın en fazla % 66’sı kadar “depocuya satış fiyatı” verilebileceği düzenlenmiştir.

 

4. 03.12.2009 tarihinde SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 2009/148 sayı ve “Tıbbi Malzeme” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile kronik venöz hastalıklar için bası giysileri, lenf ödem bası giysileri, pelvik taban kas çalıştırıcı tıbbi cihazlar, koklear implant kablo ve pil bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

5. 03.12.2009 tarihinde SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler” konulu bir genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge ile SUT eki Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bazı düzenlemeler yapılmış ve 03.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6. 04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı tResmi Gazete’de 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile, özetle 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar % 23 (baz ıskonto % 11 + % 12 birlikte) ıskonto; jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için % 23 (baz ıskonto % 11+% 12 birlikte) olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapılacak mahsuplaşma işleminde ilave % 12 ıskonto dikkate alınacağı ve mevcut ıskontosu % 23’ün üzerinde olan ilaçlar için de ilave % 12 ıskonto uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

7. 08.12.2009 tarih ve 27426 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dâhil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır.

 

8. 10.12.2009 tarih ve 27428 sayılı Resmi Gazete’de Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 14) yayımlanmıştır.

 

9. 15.12.2009 tarih ve 27433 sayılı Resmi Gazete’de Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile hava aromatize edici ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini ve topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı’na yapılacak bildirimin usul ve esasları, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeler ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esasları belirlenmiştir.

 

Kaynak: YükselKarkınKüçük Hukuk Bürosu


SİZ DE YORUM YAPIN

Önceki yazıyı okuyun:
İlaç tanıtımları kısıtlandı

İlaç tanıtımları artık hasta yoğunluğunun çok fazla olduğu acil, poliklinik, klinikler, laboratuvar, röntgen ve benzeri birimlerde, vardiya uygulama saatleri de...

Kapat